headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Ökad granskning och tillsyn vapen mot korruption

Mer granskning och tillsyn är bättre än ökade krav på dokumentation för företagare i kampen mot mutor. Det säger Företagarnas vd Günther Mårder till SR:s Ekot.

Institutet mot mutor har nyligen släppt en uppdaterad version av Näringslivskoden, en vägledning för näringslivet i frågor om hur förmåner ska hanteras. Nu får den nytt officiellt namn, Kod mot korruption i näringslivet, och lägger mer vikt vid näringslivets ansvar att arbeta förebyggande mot korruption. Koden ställer exempelvis numera krav på företag att ha ett strukturerat antikorruptionsarbete.

GüntherMårderRund150px.pngGünther Mårder, vd på Företagarna, är dock i en intervju med Sveriges Radios Ekot skeptisk till att så mycket vikt läggs vid policydokument.

– Om man gör bedömningen att sannolikheten är oerhört låg för att åka dit för ett eventuellt mutbrott eller liknande, ja då kommer man naturligtvis inte att komma åt problemet genom ökade krav på dokumentation utan det är ökad tillsyn och att faktiskt granska de processer där man vet att det kan förekomma affärer eller uppgörelser som är i gråzonen, säger Günther Mårder till Ekot.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap