headphones newspaper video-player

Får vi komma till jobbet, chefen?

Dags att börja träffas igen? Här reder vi ut några vanliga funderingar från företagare just nu.
Publicerad 21 aug 2020
Videomöten är vardag för många företag och yrkesgrupper. Men vad gäller, kan vi samlas i större grupper igen och i så fall när? Foto: Shutterstock

Vid det här laget är många allt för bekanta med den nya verkligheten och regeln om att inte mer än 50 personer får samlas.

Men när gäller den och hur ska jag som företagare tänka när höstsäsongen drar igång och det i normala fall varit dags att samlas på arbetsplatser, kick offer, möten och öppna butiker? Vi reder ut några vanliga situationer.

När gäller 50-personersregeln?

Begränsningen till max 50 deltagare gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Det handlar alltså om sådant som kulturevenemang, marknader, tivoli, sportarrangemang, demonstrationer som allmänheten på något sätt kan få tillgång till. En sådan tillställning som bryter mot förbudet kan upplösas av polisen och arrangören kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Polisen kan hjälpa dig att avgöra om ditt evenemang begränsas av 50-regeln eller inte.

50-regeln är omdebatterad på grund av att vissa verksamheter drabbas hårdare än andra ur smittspridningssynpunkt jämförbara verksamheter. Regeringen planerar införa lättnader för evenemang med sittande publik upp till 500 personer från 1 oktober enligt förslag som är ute på remiss.

Lättnader i 50-gränsen välkommet – men för sent

Får jag samla 51 personer för exempelvis kick off eller fest?

Generellt räknas inte en kick off på en arbetsplats som en offentlig tillställning så det finns inga regler mot att samla fler än 50 personer för ett arrangemang som en kick off eller möte som bara berör anställda. Det finns inte heller några begränsningar för privata tillställningar som att ha stora fester som inte räknas som en offentlig/allmän sammankomst.

Däremot så ska fortfarande alla riktlinjer i övrigt följas, det vill säga att arrangören ansvarar att arrangemanget går att genomföra utan risk för ökad smittspridning. Folkhälsomyndigheten har en vägledning kring hur du ska tänka. Myndigheten har dessutom sedan i våras rekommenderat alla individer att undvika större folksamlingar. 

Samlas på kontoret - kan vi det?

Folkhälsomyndigheten gick under sommaren ut och rekommenderade att så många som möjligt fortsatt ska arbeta hemifrån för att minska smittspridningen av covid 19. 

Arbete hemifrån är något som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om och planerar, så att inte verksamheten, eller medarbetaren, drabbas av negativa effekter.

Med klarspråk, kan en medarbetare göra sina arbetsuppgifter hemifrån så är det att rekommendera även under hösten. Men det är du som arbetsgivare som avgör.

Kan jag kräva att en arbetstagare kommer in till arbetsplatsen? Eller tvärtom, att de jobbar hemma?

Det är att föredra att arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om varifrån och hur arbetet ska ske.

Om en anställd jobbar hemifrån trots att du som arbetsgivare önskar motsatsen är det upp till dig som arbetsgivare att bedöma om det ska räknas som olovlig frånvaro eller tjänstledighet utan lön.

Viktigt är dock att ta medarbetares oro för smitta på allvar och ha ett grundligt arbetsmiljöarbete både för att minska oron och för att se till att arbetet kan pågå utan risk för smitta.

Är det så att du som arbetsgivare ställer krav att en anställd ska jobba hemifrån så ökar också ansvaret att tillgodose en god arbetsmiljö även i hemmet.

Kan anställda börja resa i jobbet igen?

Det finns inga riktlinjer mot inrikes resande, med undantag för att i den mån det går undvika kollektivtrafik utan platsbokning. Det är upp dig som arbetsgivare i dialog med den anställde att avgöra hur nödvändig resan är och om det går att upprätthålla de riktlinjer som finns för att minska smittspridningen generellt.

Om barn är sjuka, kan anställda komma till jobbet ändå?

Det finns inget regelverk som reglerar detta. Folkhälsomyndigheten skriver att så länge syskon eller andra familjemedlemmar inte har några symtom kan de göra som vanligt och gå till skolan, förskolan eller jobbet, så länge man är uppmärksam och går hem vid minsta symtom.

Vilket ansvar har mina kunder när de gästar min verksamhet?

Blir det trångt i butiken eller på din servering och du och personalen tvingas agera polis? Som ansvarig för en verksamhet ska du följa de allmänna råd för verksamheter som Folkhälsomyndigheten satt upp, om allt från att möblera om till att informera om smittspridning och hålla digitala möten när det är möjligt.

Men, varje individ i Sverige rekommenderas därtill följa de allmänna råden för allmänheten som Folkhälsomyndigheten satt upp.

Att hindra smitta är ett samarbete mellan dig och dina gäster där du hjälper till att påminna.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor