headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Pontus Lindström, Företagarnas expert på lokalt företagsklimat.

Nu kavlar kommunerna upp ärmarna

Insikten om att vi alla sitter i samma båt kommer skapa en grogrund för fortsatt god dialog och samarbete mellan kommunledning och företagare den dag krisen är över, säger Pontus Lindström.

För många företag har begränsningarna som införts för att bromsa smittspridningen av det nya coronaviruset i ett slag kastat om alla förutsättningar för att bedriva verksamheten. Det är ingen inbromsning utan en tvärnit och frustrationen och oron är utbredd. Allt är dock inte nattsvart. I kommun efter kommun har politiker och tjänstemän identifierat åtgärder som underlättar för det lokala näringslivet.

− Det är imponerande hur snabbt kommunala politiker och tjänstemän på många håll har kavlat upp ärmarna och lyckats få fram insatser som konkret förbättrar möjligheten för hårt drabbade lokala företag att kunna fortsätta bedriva verksamheten ett tag till, säger Pontus Lindström som är näringspolitisk expert med fokus på lokalt företagsklimat på Företagarna.

Viktiga stödåtgärder

Företagarna var snabbt ute med förslag på hur kommuner, men även regioner och myndigheter, kan hjälpa till. Läs  mer i artikeln Kommunala åtgärder för företagen i coronakrisen. Listan fylls på i takt med att nya åtgärder presenteras.

− Vi har noterat att vissa kommuner har kommit längre än andra med sina stödåtgärder. Från Företagarnas håll vill vi se ännu fler kommuner som slopar avgifter för olika tillsyns- och tillståndsärenden och helt försöker minimera all form av onödiga inspektioner och annan administrativ börda för kommunens företagare, säger Pontus Lindström.

Älvsbyn ställer upp

En välkommen åtgärd är att många kommuner inrättar en lots för ortens företagare som har frågor om hur man kan komma till rätt instans för att få råd och hjälp. I Älvsbyns kommun har man tagit detta arbete ett steg till och tillsammans med Företagarna erbjuder man en krisstödsfunktion för det lokala näringslivet.

− Om man ska försöka se något positivt så har coronakrisen fått allt fler att inse hur beroende hela samhället är av de lokala företagen. Över hela landet ser vi hur företagare, politiker och kommunens tjänstemän tillsammans möts och försöker hitta lösningar. Insikten om att vi alla sitter i samma båt tror jag kommer skapa en grogrund för fortsatt god dialog och samarbete mellan kommunledning och företagare den dag krisen är över, säger Pontus Lindström.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap