För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Kommunala åtgärder för företagen i coronakrisen

Publicerad 18 mar 2020
Företagarna listar kommunala åtgärder för att stötta lokala företag med anledning av coronaviruset.

Det är inte bara regeringen och Riksbanken som presenterar åtgärder för att tackla sviterna av coronaviruset. Också på kommunal nivå fattas många viktiga beslut som kan underlätta för företagen.

Här sammanfattar Företagarnas expert på lokalt företagsklimat, Pontus Lindström, några av de åtgärder som vidtagits i kommuner runt om i landet och ger exempel på fler åtgärder som Företagarna vill se.

Hjälp företag med marknadsföringen 

Initiativ för att hjälpa företag att marknadsföra sig och nå ut är ett bra sätt att visa solidaritet. Om din kommun vill erbjuda annonseringsmöjlighet i exempelvis tidningen så tänk på att många typer av branscher just nu drabbas negativt av krisen. Begränsa därför inte erbjudandet till endast detaljhandel och restauranger utan låt alla typer av företag marknadsföra sig.

Exempel

Sala Allehanda i samarbete med Sala Sparbank, Heby kommun, Adlibris, Morgongåva Företagspark, Domarbo Skog och Handelsbanken erbjuder er företagare att få en kostnadsfri annonsplats.

Skjut upp eller slopa kostnad för tillsyn

Flera kommuner överväger eller har redan fattat beslutet om att skjuta upp eller helt slopa kostnaden för kontroll- och tillsynsärenden inom samtliga områden för den kommunala myndighetsutövningen.

Det handlar om livsmedel, miljö, brandtillsyn, serveringstillstånd, markupplåtelse et cetera. Kontroller ska givetvis fortsätta göras, inte minst för att förebygga och motverka ökad smittspridning, men fakturorna kan vänta. 

Inte bara kommuner utan även Sveriges regioner, länsstyrelser och myndigheter som Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Lantmäteriet och Livsmedelsverket kan inta en mer generös inställning till företag under rådande omständigheter.

Exempel

Stopp för kontroll- och tillsynsavgifter i Staffanstorp.

Trosa kommuns miljöenhet föreslås fortsätta sin tillsynsverksamhet men debiterar inte företagen.

Betala lokala leverantörer skyndsamt

Skjut upp betalningen för löpande kommunala avgifter i form av till exempel vatten och sophantering. Om kommunen själva har fått fakturor från lokala leverantörer måste de betalas skyndsamt.

Exempel

Lokala leverantörer i Lysekil kan under perioden 2020-03-26 till 2020-09-30 fakturera Lysekils kommun på 15 dagar netto i stället för de vanliga 30 dagarna.

Lokala företagare i stället för kommunal regi

Tipsa de lokala företagen om upphandlingar och inköp som sker i grannkommunen. Gör en genomlysning av kommunens verksamheter och se om det finns områden i egen regi som istället kan utföras av lokala företagare.

Handla lokalt

Flera kommuner uppmuntrar sina anställda som inte är sjuka eller tillhör en riskgrupp att fortsätta konsumera och handla av de lokala företagen. 

Exempel

Kommunanställda i Höganäs får coronapeng.

Tillfälliga kommunanställningar

Inför en vikariepool eller e-tjänst där egenföretagare och personal hos företag med arbetsbrist kan anmäla sitt intresse för tillfällig anställning inom kommunen där det blir arbetskraftsbrist i samhällsviktiga funktioner.

Exempel

Vikariepool i Götene kommun.

Gör en matlådeguide

Låt måltidsenheten på kommunen sammanställa en lista med alla restauranger som kan leverera matlådor eller där kunder kan köpa med sig en matlåda, samt livsmedelsbutiker som levererar hem mat eller har extra öppettider för personer i riskgrupp.

Avgiftsfri parkering för att främja centrumhandel

Handeln är redan hårt pressad av strukturomvandling. Nu har coronakrisen gjort att efterfrågan i affärer och varuhus minskat. Ett sätt att stötta handeln är att underlätta för kunder att handla. Till exempel inför Lunds kommun avgiftsfri parkering under två månader.

Exempel

Lunds kommun lanserar åtgärdspaket för att hjälpa Lunds företagare och föreningar.

Skjut upp evenemang i stället för att avboka

Särskilt företag inom besöksnäringen och eventbranschen är hårt drabbade av krisen. Undvik att ställa in evenemang som kommunen har inbokat hos lokala företag. Försök istället att hitta ett datum längre fram i tiden och låt de pengar som betalats in stanna hos företaget.

Skjut upp hyror, avgäld och förläng betalningstider

Många kommuner har en avgörande roll som beställare inom kommunala inköp, som fastighetsägare eller hyresvärd för avtal som omfattar en stor del av de mindre lokala underleverantörerna och hyresgästerna.

Det är helt avgörande att kommunen och relevanta leverantörer i första ledet skyndsamt ser över möjligheten till att skjuta upp hyror, avgäld, förlänga betalningstider och övriga villkor för att öka likviditeten hos småföretagen.

Dela upp offentliga upphandlingar

Om kommunen behöver göra inköp inom ramen för LOU, försök att dela upp upphandlingarna så att även mindre lokala företag kan lägga anbud. Vid akuta situationer har upphandlande myndigheter möjlighet att göra undantag från lagstiftningen och istället direktupphandla.

Subventionera elever som äter lunch på restauranger (take away)

Restaurangnäringen är hårt ansatt av coronakrisen. Kommuner kan hjälpa till genom att hålla efterfrågan uppe. Kalmar kommun gör detta genom att subventionera gymnasieelever som äter dagens lunch på valfri restaurang. Om grundskolor stängs kan det enligt kommunen bli aktuellt att ge samma subvention till högstadieelever.

Exempel

Åtgärder för att stötta Kalmars näringsliv.

Tidigarelägg julklapp till kommunanställda

Kommuner som brukar ge sina anställda en julgåva kan tidigarelägga gåvan. Det är vad Orsa kommun nu gör. Varje år får kommunanställda i Orsa ett presentkort som kan användas hos lokala företag. Genom att ge presentkorten redan nu och ha kort giltighetstid kan det lokala näringslivet få en injektion.

Exempel

Julklapp redan till våren (Orsa).

Lots som guidar företagare

Kommunerna behöver inrätta en direkt lots för ortens företagare som har frågor om företagandets fortlevnad och bistå med korrekt guidning till rätt instans för att ytterligare få råd och hjälp. Även regioner kan göra detta. 

Exempel

Företagsakuten i Timrå.

Region Jämtland Härjedalen har startat en Näringslivssupport för att hjälpa företagare i länet.

Öppna uteserveringar tidigare

Många restauranger har en uteservering under den varma årstiden. När dessa tillåts öppna varierar från kommun till kommun. Genom att tidigarelägga öppningen av uteserveringar kan kommunen göra det lättare för restauranger och kaféer att få gäster, eftersom de kan sitta ute i friska luften där risken för att bli smittad bedöms vara mindre. I den mån det går bör tillståndsavgifterna för markupplåtelse i form av uteservering och torghandel slopas.

Exempel

Uteserveringar får öppna tidigare på grund av coronaläget (Halmstad).

Se även större riktade stödpaket som exempelvis det i Linköpings kommun

Stödpaket till besöksnäring, restauranger, caféer och handel.

Fler nyheter från Företagarna