För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Korttidsarbete på 80 procent från 1 maj

Publicerad 28 apr 2020
Stödnivån för korttidsarbete höjs till 80 procent för tiden maj, juni och juli. Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander förklarar vad som gäller från och med 1 maj.

Den 14 april meddelade regeringen och stödpartierna, Liberalerna och Centerpartiet, att de föreslår att systemet med korttidsarbete tillfällig växlas upp under tre månader för att minska arbetsgivarnas kostnader ännu mer under coronakrisen. Den tillfälliga förstärkningen föreslogs börja gälla den 1 maj.

Sedan tidigare har det varit möjligt att använda systemet med korttidsarbete för att permittera anställda på 20, 40 och 60 procent av ordinarie arbetstid. Det som nu börjar gälla är att personal kan permitteras även på 80 procent under tre månader, maj till och med juli.

Vad gäller för dem som ansökt om korttidsstödet för denna period och vill öka det?

Tillväxtverket har meddelat att det kommer finnas möjlighet att göra kompletteringar i befintliga ansökningar. Det kommer inte gå att ansöka om detta före den 1 juni men ni som har ett beslut om korttidsstöd för perioden kan tillämpa 80 procent arbetstidsnedsättning från den 1 maj. Tillväxtverket kommer likt förra gången kunna justera stödet retroaktivt från den 1 maj. Man behöver alltså inte göra något för att justera nivån i dagsläget och all information om detta kommer tillhandahållas av Tillväxtverket.

Lise-Lotte.png

Man kan alltså inte söka för 80 procent redan den 1 maj?

Nej, om du söker stöd för korttidsarbete före 1 juni ska du söka på nivåerna 20, 40 eller 60 procent. Från 1 maj kan du införa 80 procent korttidsarbete, men justeringen av stödnivån görs sedan efter 1 juni om du vill nyttja den högre stödnivån.

Måste jag förhandla med facket eller de anställda?

Tillämpar ni kollektivavtal måste ni förhandla med facket om att ändra stödnivå till 80 procent innan ni kan tillämpa det.

För företag utan kollektivavtal måste ni justera överenskommelserna med era anställda genom att göra ett tilläggsavtal eller en ny överenskommelse om detta med minst 70 procent av de anställa som ska nyttja korttidsarbete på 80-procentnivån. Avtalen med de anställda kommer ni behöva visa upp för tillväxtverket när avstämningen görs.

Läs mer om korttidsarbete

I artikeln Vad är korttidspermittering? i vår juridiska FAQ har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna om systemet för korttidsarbete. 

Fler nyheter från Företagarna