podcast news play företagaren I media förmån

Dyster bild av småföretagens situation

Småföretagens prognoser för sysselsättning, omsättning och orderingång under de kommande tolv månaderna präglas av pessimism, visar delrapporten av Småföretagsbarometern.
Publicerad 29 apr 2020

I dag gläntar Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund på dörren till årets Småföretagsbarometer. Denna konjunkturundersökning som är inriktad på småföretagskonjunkturen har genomförts sedan 1985. I vanliga fall presenterar vi den en gång per år, lagom till sommaren. I år gör vi ett undantag. Många företagare är hårt drabbade av coronakrisen och därför finns det skäl att redan nu kunna ge en bild av hur Sveriges småföretagare själva upplever den rådande krisen och deras förväntningar för det närmaste året. 

Jämförbart med finanskrisen

I delrapporten av Småföretagsbarometern som presenteras i dag finns prognoser för företagets sysselsättning, omsättning och orderingång. De visar att landets småföretagare är mycket pessimistiska inför det kommande året.

− Om det här resultatet står sig när Småföretagsbarometern summeras om någon månad rör vi oss mot ett konjunkturläge för småföretagen som är jämförbart med den djupa lågkonjunkturen i början av 1990-talet eller under finanskrisen 2008-2009. För att inte småföretagens dystra prognos ska bli verklighet behövs kraftiga åtgärder riktade till företagen, och det är bråttom, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Allt är inte nattsvart

Coronakrisen har snabbt förändrat företagens framtidsplaner.

− Det är ett allvarligt läge för många småföretag och de buffertar som byggts upp äts snabbt upp när intäkterna minskar samtidigt som kostnaderna är kvar. Men vi ser också exempel på företag som fått ett uppsving, så allt är inte nattsvart, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.

Välmående företag är avgörande

Undersökningen visar att coronapandemin och statens åtgärder för att begränsa smittspridningen har satt tydliga avtryck i företagens syn på konjunkturläget under mars månad. Det syns exempelvis i svaren om kommande sysselsättningsbehov och orderingång, där synen blev allt mer pessimistisk i slutet av månaden.

− Att det finns jobb och välmående företag är avgörande för att människor ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. Vi arbetar nära våra företagskunder för att se vilka möjligheter vi kan skapa tillsammans för att vi gemensamt ska ta oss igenom krisen, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.