headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Företagarnas vd Günther Mårder och Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.

Osaklig kritik av 3:12-reglerna

26 sep 2019
Försvinnande få fåmansföretagare utnyttjar skattereglerna i 3:12-regelverket för skatteplanering.

Åsikter om skattereglerna för entreprenörer och fåmansföretagare, de så kallade 3:12-reglerna, hörs åter i skattedebatten. Intresset för regelverket beror sannolikt på att de ska ses över enligt januariavtalet, med siktet inställt på förenkling.

I Realtid.se har flera röster tagit upp 3:12-reglerna i artiklar. Nu senast är det Företagarna som tagit till orda, i ett debattinlägg av vd Günther Mårder och Patrick Krassén, som är skattepolitisk expert på Företagarna.

Det är ohederligt, eller okunnigt, skriver de, att utmåla den skatteplanering som vissa aktörer i några få branscher ägnar sig åt som något utmärkande för alla fåmansföretag i Sverige.

Kritikerna av 3:12-reglerna lyfter ofta fram advokat- och revisionsbyråer som exempel på hur man genom skatteplanering i fåmansföretag kan undvika hög skatt på arbetsinkomster. Men i Sverige finns det omkring 450 000 fåmansföretagare. Antalet advokater är 6 000, antalet revisorer drygt 3 000 – och många av dessa är inte delägare i sina företag.

I stället för att kritisera skatteplanering bland ett försvinnande litet antal fåmansföretagare bör debatten handla om goda villkor för de små och medelstora företagen.

Läs debattartikeln Sveriges företagare kommer inte acceptera höjda skatter i Realtid.se.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap