headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Andreas Frisk, ordförande Företagarna Eskilstuna-Torshälla.

"Jag hoppas på förändring och förenkling"

Systemet med personalliggare och svårigheten att få styrelseledamöter i små företag, det vill Andreas Frisk prata med näringsministern om när Ibrahim Baylan besöker Eskilstuna.

På måndag besöker näringsminister Ibrahim Baylan företagare i Eskilstuna. Det är ett stopp på ministerns turné i landet under hösten för att lyssna på företagares vardag och verklighet kopplat till regler och myndighetskontakter. På turnén arrangeras rundabordsamtal med företagare. En av dem som kommer att vara med på måndag är Andreas Frisk, ordförande Företagarna Eskilstuna-Torshälla.

Vilka förväntningar har du på samtalet med näringsministern?

− Jag vill få bättre förståelse för hur näringsministern arbetar. Och jag önskar få veta vilka möjligheter och vilken vilja han har för att underlätta för oss som driver små- och medelstora företag.

Vilka utmaningar kommer du att lyfta med ministern?

− Jag vill prata om personalliggarna. Tanken bakom systemet är god och självklart är jag emot svartarbete, men personalliggarna är ett stolpigt system med höga avgifter om man råkar göra fel. I ägarledda företag är det svårt att skilja på jobb och fritid och det är dessutom svårt att hantera systemet om man åker mellan flera olika arbetsplatser på en dag.

− En annan sak jag vill lyfta är problemen med att få in extern kompetens i styrelserna i små och medelstora företag eftersom styrelseledamöter inte längre kan fakturera sin tid utan behöver bli anställda i företaget. Det begränsar våra möjligheter att ta in den kompetens vi behöver för att kunna utveckla våra bolag och tvingar oss till fler anställningar som kräver mer administration och regelbörda helt i onödan.

Vad hoppas du att hela turnén ska leda till på sikt?

− Naturligtvis hoppas jag på förändring och förenkling, och ett Sverige som arbetar tillsammans.

Det får inte bli en skrivbordsprodukt

Näringsminister Ibrahim Baylan tillkännagav höstens regelförenklingsturné i samband med Företagarna LIVE den 6 september. Han har varit tydlig med syftet är att mötena ska göra att regeringen kan återkomma med konkreta reformförslag.

Helena Fond, ansvarig för regelförenklingsfrågor på Företagarna tycker att ministerns initiativ är bra och ser fram emot måndagens möte i Eskilstuna.

– Jag tycker mötet ska bli mycket intressant. Framförallt ser jag fram emot att likt Andreas lyssna hur ministern ser på sitt uppdrag och vilja för att lätta på regelbördan för företagare. Vi tjuvstartade turnén tillsammans med Ibrahim Baylan för någon vecka sedan och mitt intryck var då att han är mycket intresserad och har en stor vilja att lyssna för att kunna förändra. Nu gäller det att detta håller i sig och att han sedan ser till att det blir en verklig förändring och inte någon skrivbordsprodukt.

Företagarna ser fram emot att tillsammans med ett antal andra organisationer bistå regeringen så att det verkligen blir en förändring.

– Vi kan se i våra egna undersökningar att en företagare i dag lägger cirka tio arbetstimmar i veckan på administration. Denna siffra bör kunna pressas ner betydligt för att se till att dessa timmar istället kan användas till att utveckla sitt företag och skapa värden både för sig själv och andra, säger Helena Fond.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap