För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Därför behöver Sverige arbetskraftsinvandringen

Publicerad 20 sep 2019
Den inhemska kompetensen räcker inte till.
Anna Libietis, Företagarnas expert på arbetsmarknad och integration.

Företagarnas expert på arbetsmarknad och integration, Anna Libietis, förklarar varför Sverige är beroende av arbetskraftsinvandring.

Läs även  Annas och Företagarnas vd Günther Mårders debattartikel i Aftonbladet:
"Parallellt med kraftfulla insatser för att förbättra kompetensförsörjningen behöver Sverige ett regelverk och ett stödsystem som säkerställer en fungerande och konkurrenskraftig arbetskraftsinvandring."

Varför behövs arbetskraftsinvandring?

− Den inhemska kompetensen räcker inte till. Sedan många år tillbaka är kompetensbristen det absolut största tillväxthindret för svenska företag. Det finns många anledningar till att matchningen inte fungerar men en sak är säker. Svenska företag har ett stort behov av en fungerande och konkurrenskraftig arbetskraftsinvandring. Under 2018 bidrog arbetskraftsinvandringen med 34 miljarder kronor till Sveriges BNP och skatteintäkter till följd av arbetskraftsinvandrarnas arbete var 12 miljarder kronor. Potentialen är faktiskt betydligt större än så.

Är det verkligen bra att vi rekryterar personer från tredje land till mindre kvalificerade arbeten, samtidigt som vi har många arbetslösa i Sverige?

− Ingen rekrytering är att betrakta som okvalificerad. För företagen, särskilt de små, är varje enskild medarbetare en nyckelspelare. Att tänka sig att någon annan än just företagaren själv skulle bedöma behovet av att använda arbetskraftsinvandring är direkt dumdristigt. En företagare ger sig inte in i den komplexa process som arbetstillstånd för tredjelandsmedborgare innebär som ett förstahandsalternativ, utan det är en tydlig konsekvens av att matchningen på arbetsmarknaden inte fungerar. Att antalet rekryteringar från tredje land till så kallade ”mindre kvalificerade tjänster” ökat är ett tydligt tecken på att den inhemska kompetensförsörjningen lider av stora problem.

Vad behövs för att stärka företagens möjlighet att rekrytera internationell kompetens?

− Parallellt med kraftfulla insatser för att förbättra kompetensförsörjningen nationellt behöver Sverige ett regelverk och ett stödsystem som säkerställer en fungerande och konkurrenskraftig arbetskraftsinvandring. Vi har stora förhoppningar om att den utredning som enligt Januariavtalet ska genomföras på området ska ta ett helhetsgrepp om frågan. Med tydliga, transparenta och understödjande processer samt ett främjande regelverk kan vi säkerställa att svenska småföretag se det som attraktivt att ge sig in i processen att rekrytera utomeuropeiska medarbetare och att internationell kompetens ser det som attraktivt att välja att arbetskraftsinvandra till just Sverige.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna