podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Stora vinster med arbetskraftsinvandring

Publicerad 25 jun 2019
Arbetskraftsinvandringens ökar och dess betydelse för den svenska ekonomin har blivit större, visar en ny rapport utgiven av Svenskt Näringsliv.

Rapporten, Gränslöst värdeskapande − Det samhällsekonomiska värdet av arbetskraftsinvandringen till Sverige under 2018, visar en markant ökning av antalet beviljade arbetstillstånd under fjolåret, jämfört med föregående år. Det genomsnittliga antalet arbetstillstånd som beviljats en person för första gången har legat på knappt 15 000 per år, men i fjol beviljades nästan 21 000 sådana tillstånd. Även antalet förlängningar av tillstånd har ökat.

Ekonomiskt stod arbetskraftsinvandringen i fjol för ett bidrag till BNP på 34 miljarder kronor och skatteintäkter till följd av arbetskraftsinvandrarnas arbete på 12 miljarder kronor.

− Rapporten visar att arbetskraftsinvandring inte bara är betydelsefull för det enskilda företaget som kan få tag i rätt kompetens, utan i allra högsta grad även för svensk välfärd och tillväxt, säger Anna Libietis, Företagarnas expert på integration och arbetsmarknad.

Lös kompetensutvisningarna 

Företagarna arbetar aktivt för att den utredning om arbetskraftsinvandring som ingår i Januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna får i uppdrag att ta ett brett grepp om frågan för att säkerställa att Sverige får en fungerande arbetskraftsinvandring där bland annat problemet med kompetensutvisningar ska lösas samtidigt som dagens regler för arbetskraftsinvandring ska värnas.

− Vi menar att en fungerande arbetskraftsinvandring kräver såväl nya direktiv till myndigheter som förbättrad service till arbetsgivare, arbetstagare och entreprenörer. Och dessutom krävs lagändringar. Att ställa krav på att ta ut lön de första åren är orimligt. Det tar tid att bygga upp företag och företagare måste ges förutsättningar att utveckla verksamheten långsiktigt, säger Anna Libietis.

Fler nyheter från Företagarna