headphones newspaper video-player

Brott: pengar måste mötas med lagstiftning

Mer pengar till rättsväsendet är bra, men löser inte brott mot företag, säger Pontus Lindström.

Var tredje företagare har blivit utsatt för brott de senaste åren och tilltron till rättsväsendet är låg bland företagarleden. Den senaste tidens sprängningar och skjutningar på öppen gata har knappast förbättrat trygghetskänslan i landet. Pontus Lindström, Företagarnas expert inom lokalt företagsklimat och brott mot företag uttalar sig om höstbudgeten.

Vad är bra i budgeten ur ett trygghetsperspektiv för företagare?

− Det ökade tillskottet i budgeten på 700 miljoner kronor åt rättsväsendet är enligt Företagarna ett steg i rätt riktning. Att det behövs satsningar på polis, gränskontroll och domstolsväsendet är i princip alla riksdagspartier överens om, vilket är positivt. Men ökade budgetanslag är långt ifrån tillräckligt.

Vad saknas i budgeten ur ett trygghetsperspektiv för företagare?

− Främst det som inte går att lösa med bara pengar. Vi har till exempel under lång tid lyft problemet att Tullverket saknar befogenhet att stoppa utförsel av misstänkt stöldgods och hålla kvar misstänkta personer. Det är bra att budgeten innehåller ökade anslag till Tullverket men insatsen riskerar att bli verkningslös om vi inte också får till lagstiftningsändringar som ger tullen befogenhet att stoppa stöldligorna.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap