headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Helena Fond, ansvarig för regelförenklingsfrågor på Företagarna.

Regler ska inte vara en börda

Regelbördan som tynger svenska företag är ett tillväxthinder och måste minska.

Företagarna har länge efterlyst ett effektivare regelförenklingsarbete. En fungerande marknad kräver gemensamma regler. Men om regelverken blir snåriga och allt mer vildvuxna för varje år som går blir de svåra och dyra att efterleva. Det är inte rimligt att företagens kostnader för att efterleva och administrera lagar och regler enligt Tillväxtverket ökar med mer än en miljard kronor om året.

På onsdagen höll Näringslivets Regelnämnd NNR ett seminarium i Stockholm om styrning och regelgivning och de svenska resultaten i OECD:s Regulatory Policy Outlook 2018. Undersökningen visar att Sverige halkar efter våra konkurrenter i regelförbättringsarbetet och att inga förbättringar skett sedan förra undersökningen 2015. På plats för att kommentera OECD:s rapport fanns bland annat Näringsminister Ibrahim Baylan och Danmarks minister för fiskeri, jämställdhet och nordiskt samarbete, Eva Kjer Hansen.

−I stort sett alla i rummet var rörande överens om att regelförenklingsarbetet behöver prioriteras högre och att vi har mycket att göra på området. Rapporten blev ytterligare ett bevis på detta. Att lyssna till Eva Kjer Hansen var väldigt intressant då Danmark ligger i framkant gällande att lätta på regelbördan för företagare. Här har vi mycket att lära säger Helena Fond, ansvarig för regelförenklingsfrågor på Företagarna.

Företagarnas undersökningar visar att den samlade regelbördan är ett betydande tillväxthinder för småföretagare. Om företagare i genomsnitt lägger ner tio timmar i veckan på att tolka och administrera regler från myndigheter blir det mindre tid över till att utveckla företagen. Företagarna anser därför att byråkrati, regler och blanketter ska anpassas för småföretagare – inte tvärtom.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap