För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Äntligen – straffbeskattningen av generationsskiften lättas!

Publicerad 13 mar 2019
Företagarna välkomnar nya skatteregler för ägarskiften i fåmansföretag, men det finns mer att göra.

På tisdagen lade regeringen fram en proposition om nya skatteregler för ägarskiften i fåmansföretag. Det är en del av Januariavtalet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, och är en reform som Företagarna länge har efterlyst.

− Att förenkla ägar- och generationsskiften för ägarledda bolag är en av Företagarnas viktigaste frågor. Den diskriminering i beskattning som har funnits när en företagare har velat sälja bolaget till någon närstående har varit en hämmande faktor. Att beskattningen nu likställs vid försäljning till närstående som till externa är en god nyhet, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.

Karens och träda fortfarande problematiskt

Skattereglerna för ägarskiften av fåmansföretag, som är en del av 3:12-reglerna, ska ändras genom att det införs ett undantag från kravet om att köparen inte äger ett företag inom samma eller likartad verksamhet vid ägarskiften mellan närstående. I allt väsentligt är förslaget likadant som det som lades i 3:12-utredningen 2016 (SOU 2016:75). Dock var resten av den utredningen behäftad med så många försämringar för småföretagare, att det fick dras tillbaka efter massiv kritik.

Regeringen konstaterar i propositionen att 3:12-regelverket inte i sin nuvarande utformning är neutralt i fråga om överlåtelser till en närstående respektive en extern förvärvare.

− Företagarna har arbetat länge för att denna förändring ska genomföras. Vi är därför stolta över att propositionen om det nu läggs – men inte nöjda. Regeringen behåller kraven på att företagaren inte får vara verksam i det företag som ska säljas under fem år innan överlåtelsen (karens), och att de medel som ska användas för betalning inte får förvaltas eller investeras under de fem åren (träda). Dessa krav hämmar småföretagens utveckling och bör också lättas, säger Patrick Krassén.

Betämmelserna föreslås börja gälla 1 juli 2019

De nya bestämmelserna föreslås börja gälla  1 juli i år.  Av promemorian framgår att  den bestämmelse som handlar om att en andel i ett fåmansföretag inte ska anses vara kvalificerad under vissa omständigheter föreslås tillämpas på en andel, en rörelse eller en verksamhetsgren som har överlåtits efter den 30 juni i år. Bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet i ett indirekt ägt företag föreslås tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december i år.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna