För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagare är nöjda med livet

Publicerad 21 maj 2019
Företagare är mer nöjda med sina liv än de som är anställda, visar en rapport som Företagarna tagit fram tillsammans med sociologiska institutionen vid Umeå universitet.

Bakom näringslivets utveckling och företagens villkor finns människor av kött och blod. En halv miljon svenskar har sitt företag som huvudsaklig sysselsättning. Fyra av fem jobb skapas i små företag och småföretagen och deras anställda står för den största andelen av kommunernas skatteintäkter i 208 av 290 kommuner. Tillsammans med sociologiska institutionen vid Umeå universitet har vi på Företagarna tittat närmare på hur dessa jobbskapare, samhällsbärare och välfärdsbyggare egentligen mår. 

Gå till rapporten Hur mår företagaren? En rapport om välbefinnande och livstillfredsställelse. 

Frihet att få bestämma själv

Trots att många företagare jobbar mycket och upplever en hög arbetsbelastning, känner de överlag en hög grad av välbefinnande och livstillfredsställelse.

– Frihet och att få bestämma själv, det stora engagemanget i företagandet och vissa personlighetsdrag är viktiga förklarningar till varför företagare mår bra. Ett lönsamt företag påverkar också välbefinnandet positivt, men nöjdhet med arbetstiden är viktigare, säger René Bongard, Företagarnas statistiker och en av författarna till rapporten.

Företagare kan i stor utsträckning påverka sin dagliga arbetssituation och denna frihet leder till en högre grad av upplevd lycka. Företagare utan anställda är generellt mer nöjda med livet än företagare med anställda, vilket särskilt gäller företagare med upp till 10 anställda. Livet med anställda innebär mindre frihet och mer tidspress.

Administration och myndighetskontakter

En glädjefylld arbetsdag för den genomsnittliga företagaren är en dag med mycket kundkontakt men med lite administration och myndighetskontakter.

Hur upplever företagare  service och bemötande av myndigheter? Läs mer i Företagarnas Myndighetsrankning. 

– En angelägen fråga är hur småföretagares tidsanvändning kan optimeras så de kan spendera mer tid på kundkontakter och kärnverksamheten och mindre tid på administrativt arbete och kontakt med myndigheter. Myndigheterna i Sverige har en resa att göra gällande digitala lösningar, men det handlar även om ett härligare bemötande och förbättrade attityder gentemot företagare som vänder sig till myndigheterna för att få hjälp”, säger Günther Mårder, vd på Företagarna.

 

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna