headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Rök inte ut seriösa butiker

Den nya tobakslagen innebär nya krav och kostnader. På 69:ans Spel och Tobak i Stockholm hoppas man på det bästa, men tycker att lagstiftarna inte ser deras vardag.

På 69:an Spel och Tobak i Stockholm går allt sin gilla gång, men om bara några veckor kommer butiken att behöva förhålla sig till den nya tobakslag som träder i kraft den 1 juli. Micke Malmbrink som är en av delägarna och jobbar i butiken tar det hela med ro, eftersom det är svårt att veta exakt vad som kommer att krävas av honom och alla de andra företagarna som säljer tobaksvaror.

− Kommunen kanske tycker att det räcker att vi sätter upp en lapp som informerar om att det blir förbjudet att röka utanför vår dörr, men det är svårt att veta eftersom allt fortfarande är så otydligt, säger han.

Främmande att avvisa kunder

Den 1 juli utvidgas rökförbudet till att omfatta vissa allmänna platser utomhus, såsom uteserveringar, butiksentréer och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till. Om en kund till 69:ans Spel och Tobak köper ett paket cigaretter och börjar röka vid dörren ska alltså Micke och hans kollegor som i kraft av verksamhetsutövare tillrättavisa rökaren, något som han inte är pigg på.

− Om man hårdrar det är det väl tänkt att vi ska säga till kunderna, men det känns inte som något man vill göra. Man vill ju att kunderna ska känna sig välkomna och komma tillbaka, inte bli tillrättavisade. Dessutom har vi inte tid, säger Micke.

En lördag när det är som flest kunder i butiken jobbar tre personer, men annars är det en eller två personer på plats. Om de förutom att jobba i butiken ska behöva säkerställa att ingen röker ute på trottoaren på en av Stockholms promenadstråk bedömer Micke att de skulle behöva anställa en vakt, vilket han i och för sig inte tror att kommunen heller skulle tycka vara rimligt.

− En uteservering är en annan sak än en butik. Den är ju inhägnad. Ute på Götgatan här där vi ligger går ju folk hela tiden och om någon stannar utanför oss, tittar på en löpsedel och röker så kan vi ju inte lastas för det, säger Micke.

Lyssna på Företagarpodden om rökförbud och andra nya lagar och regler.

Dyrt med tillstånd och tillsyn

En annan del av den nya lagstiftningen som börjar gälla 1 juli är att alla som säljer tobaksvaror måste ansöka om tillstånd i kommunen. Hittills har det räckt med att anmäla. Kommunerna får rätt att ta ut både en ansökningsavgift och en årlig tillsynsavgift för att se till att lagen efterlevs. Avgifterna varierar från kommun till kommun. I Stockholm kommer avgiften för att ansöka om tillstånd för att sälja tobak vara 9 500 kronor och den årliga tillsynsavgiften 6 000 kronor. 

− Jag har haft restaurang tidigare och tycker att kostnaderna för tillsynen är på tok för hög. Det borde vara statliga pengar som bekostar detta, inte vi som är småföretagare säger Micke.

Den nya lagstiftningen är tillkommen mot bakgrund av dels visionen om ett rökfritt Sverige – regeringen har ställt sig bakom ”Tobacco Endgame”, som arbetar för ett Rökfritt Sverige till 2025 – dels de hårdare kraven på handlarna syftar till att komma åt brottslighet. Men sättet som den nya lagstiftningen är utformad på gör att det blir komplicerat och dyrt för alla. 

Har du erfarenhet av orimlig regelbörda?

Dela med dig här på Företagarnas kampanjsida: Efterlysning: Din värsta regelbörda.
Tillsammans tar vi upp kampen mot regelbördan!

Avgifter

I Stockholms kommun är socialförvaltningen/socialnämnden ansvarig för tobakstillstånd. Företagare kan ansöka om tillstånd först samma dag som lagen börjar gälla, det vill säga 1 juli. Tillsynsavgiften om 6 000 kronor som nämns i artikeln kommer att gälla från och med den 1 januari 2020.

Gå in på din kommuns webbplats för att se vad som gäller i just ditt fall.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap