headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Rätt inriktning för Rut

7 jun 2019
Regeringen gav på fredagen en utredning i uppdrag att föreslå viktiga förbättringar av Rut-avdraget. Rut ska utökas till fler tjänster och taket ska tredubblas, enligt direktiven. Utredningen ska vara klar senast i januari.

Rutavdraget infördes 2007, och har varit en både lyckad och uppskattad reform. Svartarbetet har minskat och ett antal nya företag har startats inom de berörda branscherna. Hälften av Rut-företagen drivs av kvinnor. I Rut-företag arbetar också högre andel utlandsfödda och lågutbildade än snittet, vilket visar att Rut-sektorn är viktig för att skapa enkla jobb som fungerar som insteg på arbetsmarknaden. När taket för Rut-avdrag och underlaget för Rot-avdrag sänktes av den förra regeringen var det fel väg att gå. Företagarna välkomnar därför den nya utredningens inriktning.

− Rot och Rut har varit väldigt viktiga reformer, särskilt för små och nystartade företag. De har också minskat skattekilarna genom att frigöra tid för köparna av tjänsterna, som har kunnat arbeta mer. Vi ser mycket positivt på att Rut nu ska utökas, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.

Utredningen ska lämna förslag på införande av fler tjänster i Rut-avdraget, såväl helt nya tjänster som justeringar av befintliga tjänster. Tjänster som särskilt nämns i direktiven är tvätteri, ommöblering och bortforsling, och olika former av tillsyn/skötsel. Taket för avdraget ska höjas till 75 000 kronor per år. Utredningen ska även titta på hur äldre kan få del av ett ytterligare utökat Rut-avdrag.

− Vi är glada att denna del av Januariöverenskommelsen nu realiseras. Mer finns att göra på skatteområdet, särskilt vad gäller sänkta marginalskatter och minskade skattekilar, men den breda enighet som nu tycks finnas om Rut-avdragets värde är väldigt positiv, säger Patrick Krassén.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap