headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Många fördelar med slopad statlig inkomstskatt

19 jun 2019
Platt skatt på inkomster skulle gynna arbete och företagande, enligt en ny debattskrift från Företagarna.

På tisdagen bjöd Stockholm på strålande sommarväder och Företagarna på boksläpp om skatt. Den stora uppslutningen på seminariet om debattskriften Platt skatt – skattemodell i en global kunskapsera, visar att det är en fråga som både är het och uppskattad. Trettio år efter århundradets skattereform är bristerna i systemet allt mer uppenbara och en reform rycker närmare.

Beställ ditt exemplar av boken Platt skatt − skattemodell i en global kunskapsera.

Världens bästa skattesystem är möjligt

Bokens ena författare, Hans Peter Larsson, som till vardags är skatteansvarig på FAR, men som skrivit boken på sin fritid, tecknade de långa linjerna i beskattningen av arbete och inskärpte att alla samhällen utvecklas genom arbete. Den progressiva inkomstbeskattningen utgör i det sammanhanget ett problem.

− Sverige kan få ett av världens bästa skattesystem. Det är inom räckhåll, sade Hans Peter Larsson entusiastiskt.

Det förslag som boken lyfter fram och argumenterar för handlar om att avskaffa hela den statliga inkomstskatten. I januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet slår partierna fast att den översta delen av den, värnskatten, ska slopas 1 januari 2020 (förslaget är nu ute på remiss). Överenskommelsen innehåller även skrivningen att en omfattande skattereform ska genomföras i syfte att bland annat öka sysselsättningen och arbetande timmar samt leda till sänkt skatt på jobb och företagande.

− Sverige har OECD:s högsta marginalskatter och de slår till vid jämförelsevis låga inkomster, konstaterade bokens andra författare, Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.

Stor förenklingspotential

Slopas den statliga inkomstskatten på arbete kommer arbete och kapitalinkomster att i stort sett beskattas lika. Det öppnar en stor förenklingspotential i samband med en skattereform. 3:12-reglerna, expertskatten, optionsbeskattningen, rut- och rotavdragen och andra skatteregler kan radikalt förenklas. Det är, som författarna konstaterar inom räckhåll för Sverige att få ett av världens bästa skattesystem.

Under seminariet fick tre gäster kommentera boken, Moderaternas skattepolitiska talesperson Niklas Wykman, Liberalernas riksdagsledamot Mats Persson och Skattebetalarnas chefekonom Sofia Linder.

− Det bästa för Sverige vore en platt skatt – och annars gradvisa sänkningar av den statliga inkomstskatten tillsammans med höjda brytpunkter. Det är viktigt att slå fast att arbete, utbildning och entreprenörskap alltid måste löna sig – det vinner hela samhället på, sade Sofia Linder.

Nicklas Wykman uppskattade bokens tillgänglighet.

− Det är en tydlig bok och tydlig i tekniken för hur skatten ska bli platt. Jag är mer liberal i själva utformningen. Det viktiga är målet. Det är roligt att läsa att någon tagit sig an frågan utan det vanliga snäva nationalekonomiska anslaget. Ert anslag är bredare och det gör att boken kan ta plats i samhällsdebatten.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap