headphones newspaper video-player
Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg, är kritisk mot hur sjuklöneansvaret drabbar mindre arbetsgivare.

Debatt: Slopa företagens sjuklöneansvar

Ersättningen för höga sjuklönekostnader höjas så att de mindre företagen, med lönekostnader på upp till 3 miljoner kronor, får ersättning på 100 procent av sjuklönekostnaderna. På sikt bör även de nödvändiga politiska stegen tas för att slopa företagens sjuklöneansvar helt och hållet, skriver Företagarnas socialförsäkringsexpert i Dagens Samhälle.

Läs artikeln i sin helhet på Dagens Samhälles debattsida: ”Slopa företagens sjuklöneansvar”

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap