headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Företagarnas vd Günther Mårder välkomnar de nya statsråden och näringsminister Ibrahim Baylan.

Rivstarta regelförenklingsarbetet, Ibrahim Baylan

I dag har statsminister Stefan Löfven presenterat Sveriges nya regering efter en historiskt lång regeringsbildningsprocess. Företagarnas vd Günther Mårder gratulerar de nya statsråden, och riktar ett särskilt välkomnande till Ibrahim Baylan som ny näringsminister.

- Vi välkomnar de nya statsråden och riktar oss särskilt till näringsminister Ibrahim Baylan. Vi  ser fram emot att under de kommande åren bygga vidare på den mycket goda relationen vi haft med hans företrädare Mikael Damberg kring frågor som rör företagens förutsättningar i Sverige, säger Günther Mårder, vd på Företagarna.

I den uppgörelse som har träffats mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet finns en rad viktiga förslag som Företagarna har drivit, och som skulle innebära betydande framsteg för ett förbättrat företagsklimat i Sverige.

- Att vi nu har en regering med en politisk reformagenda som riktar in sig på att förenkla för företagen genom exempelvis sänkta kostnader och reformerad arbetsrätt är en stor framgång. Vi tar däremot inte ut något i förskott och kommer ihärdigt bevaka och uppvakta regeringen för att allt ska bli verklighet, säger Günther Mårder.

Trots att det finns en rad olika förslag som Företagarna ser positivt på så lämnar uppgörelsen fortfarande en del i övrigt att önska. 

- Vi är överraskade över allt det positiva som uppgörelsen innehåller. Däremot ser vi en avsaknad av konkreta skrivningar om hur regeringen ska minska företagens regelbörda, samtidigt som det finns ett hot från Vänsterpartiet och fackföreningsrörelsen om att stoppa viktiga delar av den politik som nu är överenskommen, säger Günther Mårder.

Inled offensiv för minskad regelbörda

Frågan om minskad regelbörda och byråkrati är en av de absolut viktigaste för Sveriges företagare, och innebär ett sällsynt bra tillfälle för en ny näringsminister att visa framfötterna. Särskilt nu när det är hög tid att formulera direktiv för utredningar och regleringsbrev till myndigheterna.

- Ett tungt önskemål från Sveriges företagare är besked om hur den nya regeringen avser att tackla frågan om den byråkrati och regelbörda som bromsar företagandet.

- Här bör näringsminister Baylan ta tätposition i frågan och inleda en offensiv. Det skulle snabbt göra honom populär bland landets företagare, och vi är beredda att från Företagarnas sida bidra med vad vi kan för att underlätta det arbetet, säger Günther Mårder.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap