podcast news play företagaren I media förmån faq

Notan för sjuklöneansvaret: 21,5 miljarder

Försäkringskassan betalar årligen ut cirka 900 miljoner kronor till arbetsgivare som ersättning för höga sjuklönekostnader. Men det motsvarar endast en bråkdel av arbetsgivarnas faktiska kostnader på 21,5 miljarder kronor. För mindre företag blir följderna av sjuklöneansvaret påtagliga, och nu krävs åtgärder för att minska företagens kostnader, konstaterar Företagarna i en ny rapport.
Publicerad 10 dec 2018
Erik Ageberg, näringspolitisk expert. Foto: Oskar Omne

– Det rör sig om mycket stora summor som företagen får bära för något som i grunden är statens och individens ansvar. Sjuklöneansvaret drabbar framförallt mindre företag där marginalerna är små och sjukfrånvaro kan slå mycket hårt mot verksamheten, säger Erik Ageberg, näringspolitisk expert på Företagarna.

En undersökning som Företagarna genomfört visar att en mycket stor andel av företagen, 62 procent, upplever sjuklöneansvaret som negativt. En viktig förklaring till det menar Erik Ageberg är att det för arbetsgivaren innebär en kostnad som inte motsvaras av en arbetsprestation.

– Företagare generellt och särskilt yngre företagare har svårare att acceptera sjuklöneansvaret eftersom det innebär att man betalar för något annat än utfört arbete. Företag ska betala för utfört arbete, inget annat, säger Erik Ageberg.

Högkostnadsskydd otillräckligt

För att minska arbetsgivares höga kostnader för sjuklöneansvaret infördes 2015 nya regler för det så kallade högkostnadsskyddet för företagare. Ambitionen var att de i huvudsak mindre företagen skulle få tillbaka större del av de kostnader de haft för sjuklön.

Trots de nya reglerna så motsvarar ersättningen bara en bråkdel av de 21,5 miljarder som företagens sjuklönekostnader uppgår till.

Trots de nya reglerna så motsvarar ersättningen bara en bråkdel av de 21,5 miljarder som företagens sjuklönekostnader uppgår till. En delförklaring är att många företag inte känner till högkostnadsskyddet, och de som gör det anser att ersättningen där de minsta företagen endast fick tillbaka i genomsnitt 55 procent av sin totala rapporterade sjuklönekostnad, inte är tillräckligt.

– Högkostnadsskyddet motsvarar inte de faktiska kostnaderna som företagen har och det är bekymmersamt om fler ska våga anställa.

– Från Företagarnas sida vill vi i ett första steg se en höjning av högkostnadsskyddet till 100 procent av sjuklönekostnaderna för företag med lönekostnader på upp till 3 miljoner kronor. På sikt bör de även nödvändiga politiska stegen tas för att avskaffa företagens sjuklöneansvar helt och hållet, säger Erik Ageberg.

Dämpar jobbtillväxt

En ytterligare dimension kring sjuklöneansvaret är den dämpande effekt på jobbtillväxten det medför. Så många som 65 procent av företagen uppger att sjuklöneansvaret bidrar negativt till deras vilja att anställa.

Tillsammans med andra kostnader som är förknippade med att ha anställda, så som arbetsgivaravgifter, framträder ett tydligt hinder för fler växande företag.

– Hälften av alla företagare uppger att sjuklöneansvaret bidrar negativt till deras benägenhet att anställa, och bland de som vill anställa är antalet som ser att det påverkar negativt så hög som två av tre. Därmed finns goda skäl att inse att sjuklöneansvaret hämmar jobbtillväxten i Sverige, säger Erik Ageberg.

Ladda ner och läs mer:  Sjukelöneansvar - Promemoria hösten 2018 (pdf)

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna

Ovärdigt pensionsdrama

Företagarna oroas över att partierna ägnar sig åt en budstrid som äventyrar hela pensionssystemet, i stället för att agera långsiktigt och principfast.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.