podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Brist på kollegor tynger soloföretagare

Publicerad 22 jan 2019
En mycket stor andel av alla företag i Sverige är, tvärt emot vad många tror, soloföretagare – det vill säga en ensam person som driver och ansvarar för hela verksamheten i ett företag. I en ny undersökning har Företagarna granskat hur de ser på sitt företagande.

Att vara företagare kommer med många utmaningar och möjligheter. Möjligheterna att kunna försörja sig själv och ha makt över sin egen tid uppges vara en av de största drivkrafterna för att starta företag bland en majoritet bland företagen.

Med fördelarna kommer också en del nedsidor och för just soloföretagare är de något speciella. Även om vanliga hinder för företagande så som höga skatter och regelkrångel tynger en stor andel, ser många i gruppen ensamhet som problem.

Hanna Cederqvist är expert på Företagarna som granskat soloföretagares förutsättningar i Sverige, och hon tror att bristen på kollegor upplevs som ett problem av flera olika orsaker.

– Arbetsplatsens betydelse för det sociala är jättestor, och de som driver ett företag ensam kan ofta gå miste om den samhörighet det innebär att ha kollegor. För de som varit anställda förut kan en sådan omställning bli påtaglig, säger Hanna Cederqvist.

Samtidigt kan det för vissa vara en fråga om de praktiska svårigheter som kommer av att arbeta ensam.

– Det kan begränsa en företagares möjlighet att kunna ta hjälp av någon kollega när det blir svårt att få ihop arbetet med exempelvis familjelivet eller om man stöter på en utmaning och vill ha hjälp att diskutera fram en lösning kring, fortsätter Hanna Cederqvist.

Fler kan växa

Även om merparten av alla de som ensamma driver företag, åtta av tio totalt, inte vill anställa och är nöjda med att vara just soloföretagare kan kollegial samverkan vara en drivande faktor för de som vill växa.
Hanna Cederqvist tror däremot att det skulle vara betydligt många fler som skulle vilja få sitt företag att växa om några av de hinder som soloföretagare upplever för att kunna växa kunde röjas.

– Vi ser att många oroar sig för hur man ska klara företagets ekonomi och ser stora nackdelar med att ha anställda då det kommer med ansvar för att försörja en ytterligare person, mycket administration och regelbörda.

Det blir en oerhörd risk man tar som företagare när man väljer att ta steget och anställa, framförallt i en ekonomisk bemärkelse.

– Jag tror många förstår att det finns otrolig potential i företagande för jobbtillväxten, och där är steget för att göra en första anställning särskilt stort och det behöver minska.

Läs rapporten Nyckeln till frihet – soloföretagare i Sverige.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna