podcast news play företagaren I media förmån faq

A-kassa dåligt anpassad till företagande

Enligt Småföretagens a-kassa står 430 000 företagare utanför a-kassan. Bland annat beror det på att kännedomen bland företagare att de omfattas av a-kassa är låg.
Publicerad 19 feb 2019

Precis som inom andra socialförsäkringar är regelverket inte alltid anpassat till företagare och deras verklighet. Det ställs högre krav på företagare än för anställda vad gäller att bevisa att de är arbetslösa. Företaget måste avvecklas eller vara vilande men det är oklart vad begreppet vilande faktiskt innebär utan att bryta mot reglerna.

– Företagarna har länge arbetat för att begreppet vilande ska formaliseras, så att en vilandeförklaring inte innebär ett förbud mot marknadsföring och kundkontakter i syfte att återuppta verksamheten. Ambitionen måste givetvis vara att motverka att livskraftiga företag läggs ner, säger Erik Ageberg, näringspolitisk expert på Företagarna. 

Premiebaserad försäkring av a-kassan

Den som blir arbetslös och inte är medlem i a-kassan får 8 000 kronor i månaden. Den som är medlem kan få upp till 20 000 kronor i månaden. Dessa regler är däremot framtagna för att passa anställda. Företagare kämpar så långt det är möjligt att hålla liv i sina företag. Det kan innebära att de tar ut låg eller ingen lön under långa perioder om företaget går sämre. Det påverkar hur mycket ersättning man kan få genom a-kassan.

– Företagarna vill se en premiebaserad försäkring av a-kassan hellre än dagens utformning. Att betala en premie med valfri ersättningsnivå skulle skapa trygghet och förutsebarhet för många företagare. Koppling till inkomst passar inte alltid företagare, säger Erik Ageberg.   

Företagande i ett aktiebolag kan få återverkningar även på närstående. Ofta är närstående delägare eller engagerade i styrelsen och bedöms ha ett inflytande i företaget, vilket får till följd att de betraktas som företagare när a-kassan bedömer om man har rätt till ersättning. 

– Anhöriga får enligt regelverket inte ens sitta på en förtroendepost i bolaget, inte ens som ersättare i styrelsen vilket är vanligt i ett familjeägt aktiebolag, säger Erik Ageberg. Det måste givetvis ändras för en rimlig a-kassa.

Läs artikeln "Många småföretagare utanför a-kassan" i Dagens Industri. 

 

GARANT Intäkt

GARANT Intäkt ger trygghet för ditt företag om du eller någon av dina nyckelpersoner skulle bli sjuka eller råka ut för en olycka. Försäkringen är framtagen med ditt behov som småföretagare i fokus och för att du på ett enkelt sätt ska kunna försäkra din verksamhet mot sjukdom.

Läs mer om GARANT Intäkt. 

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.