headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Lokalt företagsklimat avgörande

Företagarnas nya rapport analyserar företagens tillväxt efter finanskrisen – kommun för kommun, bransch för bransch.

Det har gått ett drygt årtionde sedan den globala finanskrisen slog till med full kraft. Perioden 2010–2018 kännetecknades av en ekonomisk uppgång efter finanskrisen, en kraftig nedgång i samband med den europeiska skuldkrisen (Grekland, Italien, Portugal, Spanien) och därefter en period av högt resursutnyttjande och högkonjunktur.

I rapporten Företagens utveckling efter finanskrisen – Omsättningsutvecklingen i svenska företag 2010–2018, undersöker vi hur det har gått för de svenska företagen efter krisen: Var sker tillväxten i landet? I vilka branscher har företagens omsättning utvecklats bäst sedan den globala finanskrisen?

Jobben skapas i småföretagen

I rapporten analyseras årsbokslut från 235 000 företag under perioden 2010–2018, uppdelat på län, kommun och bransch. Resultatet är intressant eftersom det dels löper över lång tid, dels fokuserar på småföretagen som utgör 99,4 procent av det svenska näringslivet. Endast 974 företag har i dag mer än 500 anställda i Sverige och endast 0,6 procent av företagen har mer än 50 anställda. Det är i de små företagen som tillväxten sker, där jobben skapas och där framtidens stora bolag och börsjättar växer fram.

Tjänstesektorn starkast – landsbygden halkar efter

Rapporten visar att Sveriges småföretag sammantaget har utvecklats väl sedan den globala finanskrisen. Tjänstesektorn har utvecklats starkare, även om den svenska exporten och tillverkningssektorn också bidragit till tillväxten.

Geografiskt sett kan vi se att företag i landsbygdskommuner halkar efter företag i och nära storstäder.

− Det är bland små företag som tillväxten sker i Sverige. Men ju längre man kommer från storstäderna, desto mindre är tillväxten, säger René Bongard, statistiker på Företagarna.

Längst ner på rankingen återfinns företag inom detaljhandel. Även resebyråer och företag inom tillverkning och industri har utvecklats relativt svagt under perioden.

– Det är oroande att industri- och tillverkningssektorn utvecklats relativt svagt eftersom det är i den här branschen vi hittar många viktiga arbetsgivare på landsbygden. Tjänsteföretagen där det går desto bättre återfinns oftast i eller nära storstäderna, säger Daniel Wiberg,

Lokala företagsklimatet viktigt

Rapporten visar att det lokala företagsklimatet är synnerligen relevant för svenska kommuner i dag. Det handlar om vad som är lokala marknadsvillkor för företag och vad som påverkar var ett företag etablerar sig i kommunen.

Det mest avgörande för att skapa ett bra företagsklimat är att det finns en god dialog mellan kommunen och det lokala näringslivet. Oavsett kommunens storlek behöver det finnas kontaktytor där man kan träffas under både formella och mer informella former och tillsammans diskutera aktuella frågor som rör det lokala näringslivets förutsättningar.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap