headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Glädjande besked från SCB om statistik

SCB välkomnar med öppna armar Företagarnas förbättringsförslag för hur statistik ska hämtas in och lämnas ut. Glädjande, säger Företagarnas statistiker René Bongard.

Nyligen kritiserade Företagarnas statistiker René Bongard och näringspolitiska expert Erik Ageberg i en debattartikel i Dagens Industri hur Statistiska centralbyrån tar betalt tre gånger av företagare. För det första genom att företagare tvingas avsätta resurser för att ge underlag till myndigheten – ofta behövs hjälp av en revisor eller extern konsult för att svara på frågorna. För det andra genom att företagare bidrar till statskassan – och därmed SCB:s verksamhet – genom bland annat bolagsskatt, arbetsgivaravgifter och statlig inkomstskatt. För det tredje genom att det kostar pengar att få tillgång till specialbeställningar på grund av att inte SCB offentliggör all sin statistik.

Öppna upp databaserna

Debattartikeln ger flera konstruktiva förslag på hur SCB kan förbättra sin verksamhet: Fler av SCB:s databaser bör öppnas för allmänheten; Specialbeställning bör offentliggöras så att alla kan nyttja detta underlag; Registerdata bör i möjligaste mån användas vid informationsinhämtning (enkäter bör endast användas när det inte finns något annat sätt att få information); Enkäter bör utformas efter företagens förutsättningar.

Nu har SCB:s generaldirektör Joakim Stymne svarat på debattartikeln med en replik i Dagens Industri. Han skriver att SCB välkomnar Företagarnas debattinlägg med öppna armar och berättar hur myndigheten vill omprioritera och effektivisera sin verksamhet för att komma Företagarnas kritik tillmötes. SCB vill minska uppgiftslämnarbördan genom att bland annat se över om det går att sätta en begränsning för hur ofta små företag kan tas ut till en undersökning, och genom att begränsa antalet frågor SCB vill ha svar på. Vidare anger generaldirektören att SCB arbetar aktivt för att data i så stor utsträckning som möjligt ska samlas in av de myndigheter där det är enklast för företagen.

− Det är glädjande att se att SCB välkomnar våra förbättringsförslag. En minskad uppgiftslämnarbördan för små företag är en bra nyhet för våra medlemmar. Tiden som företagare sparar genom en mer effektiv statistikinsamling kan istället spenderas på att låta sina företag växa. Det vinner alla på, säger René Bongard.

Kräver förändrad förordning

I repliken beskriver Joakim Stymne på SCB att myndigheten vill ändra i den förordning som säger att den skall ta ut avgifter för uppgifter som hämtas ur registren. Frågan om ett avgiftsfritt företagsregister har lyfts av SCB i budgetunderlaget till regeringen. Samtidigt omprioriterar och effektiviserar SCB för att kunna lägga ut annan data som företagare är intresserade av utan att begära budgetförstärkningar. De prövar även förutsättningarna för att göra mindre beställningar helt kostnadsfria – och att göra resultaten öppna och tillgängliga.

− Ett av våra önskemål är att fler av SCB:s databaser bör öppnas för allmänheten. Och det vill SCB göra nu. Det underlättar för oss på Företagarna som vill informera våra medlemmar och allmänheten om hur arbetsmarknaden och näringslivet ser ut och utvecklas. Fakta och statistik är helt enkelt avgörande för att fatta goda beslut, säger René Bongard.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap