podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Tre tips inför lågkonjunktur

Publicerad 13 aug 2019
Vad är det som sker och hur kan man förbereda sig? Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg ger tips.

Konjunkturläget håller på att försvagas. I lågkonjunktur minskar efterfrågan från konsumenter och kunder, det blir svårt att sälja allt som produceras. Det leder till nedgångar i realinkomst, industriproduktion och sysselsättning samt snabba ökningar i antalet konkurser. Det finns ledig kapacitet i produktionen, varor läggs på lager och människor blir arbetslösa eftersom det inte finns jobb. Priser och löner kan dessutom sjunka så att det uppstår allmänna prissänkningar, deflation.

Vad bör du som småföretagare tänka på när tecknen på en försvagning i ekonomin blir fler? Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg ger sina tre bästa tips.

Ha en plan

− Ett konkret tips för de som varit med ett tag är alltså att fundera på hur just ditt företag påverkades av denna typ av omvärldshändelser? Vad gjorde ni för att möta förändringarna i att efterfråga och vad hade ni gjort annorlunda om ni fått chansen? Behövde ni ändra personalstyrkan eller dra ner på vissa kostnader? Även om alla kriser slår olika är det troligt att efterfrågan minskar generellt för både varor och tjänster och från både företag och konsumenter.

Never waste the opportunity offered by a good crisis.” brukar det heta.

Skaffa en buffert

− Mitt andra tips handlar om ekonomisk buffert vilket alltid för att möta ökade risker etc. Samtidigt är det viktigt att fundera på vilka delar av verksamhet som verkligen behöver stöd. “Never waste the opportunity offered by a good crisis.” brukar det heta. Kanske finns det delar av verksamheten som redan i dag är mindre lönsamma och som behöver ses över eller avvecklas? Det kan vara grunden för en välbehövlig omstrukturering av verksamheten. Det kan också vara lättare att få med personal och anställa på förändringsarbetet om syftet är att möta en lågkonjunktur och värna arbetstillfällen.

Vässa er konkurrenskraft

− Sist men inte minst tror jag att det är viktigt att tänka konstruktivt. Vilka investeringar behövs för att vässa konkurrensen. I goda tider är det lätt att innovation och utveckling få stå tillbaka, eftersom man har fullt upp att leverera i den löpande verksamheten. Men företagande handlar alltid om att möte förändringar och i en lågkonjunktur blir detta extra tydligt. De verksamheter som inte kan möte förändringar i kundbehov, nya försäljningskanaler och förändrade priser kommer att slås ut.

Daniel Wiberg.jpg

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna