För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Svagare ekonomi kräver strukturreformer

Publicerad 22 aug 2019
Sveriges ekonomi behöver rejäla reformer inom områdena företagande, kompetens och skatter.
Harpsund, där regeringen håller överläggningar om ekonomin och statsbudgeten.

På torsdagen höll regeringen traditionsenligt möte på Harpsund och höll överläggningar om statsbudgeten som kommer att presenteras den 18 september. Finansminister Magdalena Andersson (S) mötte pressen och meddelade att det endast finns ett begränsat reformutrymme om 25 miljarder för statsbudgeten 2020.

Företagna delar regeringens uppfattning att mycket talar för att vi efter en längre tids högkonjunktur börjar se en avmattning i ekonomin. Men det gör det än mer viktigt att fatta rätt beslut. Strukturreformer är nödvändiga inom främst tre områden: kompetens, skatteområdet och företagandet.

– Förutsägbara villkor som underlättar och stödjer företagande blir än mer avgörande för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Arbetsmarknadsåtgärder, skattesystemets utformning och andra för konkurrenskraften viktiga frågor riskerar att hamna i långbänk med risk att nyinvesteringar skjuts på framtiden. Då riskerar konjunkturläget att förvärras ytterligare, säger Företagarnas vd Günther Mårder.

Företagarna ställer sig frågande till en del prioriteringar som regeringen aviserat, inte minst vad gäller friåret.

– Kompetensförsörjningen är en springande punkt. Där är företagens behov numera akuta. Utbildningssystemet måste hålla en högre kvalitet och anpassas efter arbetsmarknadens efterfrågan. Förslag som friår är helt fel väg att möta dessa utmaningar. Samtidigt vet vi att många företag upplever att kostnaderna för att anställa är för höga – vilket även regeringen delvis inser när man väljer att fortsätta med växa-stödet, säger Günther Mårder.

Det är i de små och medelstora företagen som fyra av fem jobb skapas och småföretagen är en viktig motor i ekonomin. Därför behövs reformer som gör att fler tar steget och startar företag.

– Det är viktigt att värna lönsamhet och skapa incitament som stimulerar företagande. Behovet av ett trygghetssystem som även omfattar företagare är stort, där har Sverige inte hängt med, säger Günther Mårder.

På regeringens webbplats kan du ta del av finansminister Magdalena Anderssons presentation från Harpsund. 

Fler nyheter från Företagarna