headphones newspaper video-player

Vilka jobb ska ungdomarna utföra?

Företagarna är kritiska till att Arbetsmiljöverket så gott som strypt möjligheterna för unga mellan 15 och 18 år att komma ut i arbetslivet.

Arbetsplatssäkerhet är en mycket viktig fråga, men varför utformas regler så att ungdomars möjligheter till jobb förhindras? frågar Lise-Lotte Argulander, som är Företagarnas specialist på arbetsrätt och Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Regeringens satsning i vårpropositionen på sänkta arbetsgivaravgifterna för unga mellan 15 och 18 år riskerar att bli verkningslös på grund av Arbetsmiljöverkets föreskrifter för minderåriga (AFS 2012:3).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter gör det svårt för de unga att arbeta i handeln för där lyfts det många varor. Att sitta i kassan och ta betalt är helt uteslutet. Inom restaurangbranschen är köket en förbjuden zon, för där finns farliga maskiner och vassa knivar. För att sälja åldersreglerade varor såsom tobak, öl, läkemedel samt alkohol måste ”ungdomen” åtminstone ha fyllt 16 år även i närvaro och tillsyn från handledare på plats. Att arbeta inom lantbruk och med djur blir också knepigt med ofta fysiskt tunga arbeten, farliga maskiner och inte minst ”farliga djur” i närheten. Plocka jordgubbar går eventuellt, om det inte blir alltför många tunga lyft på en dag.

Läs debattartikeln Regelverket sätter stopp för ungas sommarjobb i Dagens Samhälle.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap