headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Sluta försvåra för nyanlända

Genom att förlänga de tillfälliga begränsningarna att få uppehållstillstånd i Sverige försvåras både integration och företagens möjlighet att hitta arbetskraft.

Regeringen har nu tagit ytterligare ett steg mot att förlänga lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. I en lagrådsremiss – ett utkast till en lag – föreslår regeringen nu att lagen (2016:752) om de tillfälliga begränsningarna ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021.

−Företagarna är kritiska till att regeringen förlänger lagen om begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige. När den tillfälliga lagen infördes 2016 riktade vi kritik mot att lagen dels riskerade att försvåra för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden, dels riskerade leda till att nyanlända med högre utbildning snabbt tog ett okvalificerat arbete för att öka sina möjligheter att stanna i Sverige. Den kritiken kvarstår, säger Företagarnas integrationsexpert Anna Libietis.

Företagarna understryker i remissyttrandet att tidsbegränsade uppehållstillstånd ger nyanlända invandrare begränsade möjligheter att delta i insatser under tiden för det temporära uppehållstillståndet vilket begränsar deras möjligheter att ta del av relevanta etableringsinsatser.

− Ur Företagarnas perspektiv är det viktigt att nyanlända snabbt ges utbildning i svenska, möjlighet att få sin utbildning eller arbetslivserfarenhet bedömd och tillgång till relevanta insatser för att komma in på svensk arbetsmarknad. Genom att förlänga lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige förlängs därmed även företagens svårigheter att hitta kompetent arbetskraft, säger Anna Libietis.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap