podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Presskrönikan: Skatta eller gråta

Publicerad 8 nov 2018
I tisdags släppte Företagarna och Rättvis skatteprocess rapporten Jämnare spelplan: sex reformförslag för ökad rättssäkerhet på skatteområdet. I rapporten har man låtit göra en undersökning med demoskop som visar en del häpnadsväckande fakta.
Emilie Johansson, pressekreterare på Företagarna.

Anstånd med att betala skatteskulder ges i princip inte av domstolarna. Vilket innebär att företag har gått i konkurs och blivit av med egendom – innan domen i målet har förkunnats. Som sedan har fått lämnas tillbaka när domen har kommit och den enskilda har vunnit målet.

Endast 13 procent av de yrkade rättskostnaderna ersätts, och endast i sex procent ersätts rättegångskostnaderna till fullo vid ett vunnet mål. De låga ersättningsnivåerna får en avskräckande effekt för den som funderar på att ta sitt ärende till domstol; sannolikt blir rättegångskostnaderna du behöver bekosta högre än den eventuella vinsten.

Det kanske mest anmärkningsvärda är att 61 procent av advokaterna som processar i skattemål anser att förvaltningsdomstolarna är partiska; motsvarande siffra i allmän domstol är 7 procent. 84 procent av skatteadvokaterna anser samtidigt att domstolarna inte kan värdera bevis. Domarna motiveras inte alls eller på ett sätt som är svårläst och svårtolkat, och blir därmed svårförklarad för företagaren eller privatpersonen som sitter i knipan. En knipa som till att börja med kan ha uppstått av att Skatteverket har gett ett felaktigt besked vid rådfrågan.

Anders Hultqvist, professor i finansrätt vid Karlstad Universitet, har drivit de här frågorna sedan åttiotalet. Han lyfte under vårt seminarium med tema rättssäkerhet att han la fram en rapport och ett betänkande redan 1993 om rättsosäkerheten inom beskattningen. Som stöddes av en enig parlamentarisk kommitté, sånär som på Vänsterpartiet. Sedan dess har frågorna gått förlorade på vägen. Det är dags att en riksdag och kommande regering tar krafttag, för precis som djävulen sitter i detaljerna, så är det som Anders Hultqvist säger i de komplicerade och udda fallen som kvalitén på en stats rättssäkerhet verkligen visar sig.

//Emilie Johansson, pressekreterare på Företagarna

Taggar
Fler nyheter från Företagarna