podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Viktig seger för Företagarna när tryggheten stärks för småföretagare

Publicerad 7 mar 2018
Företagarna välkomnar att regeringen nu går vidare i arbetet med att öka tryggheten för småföretagare som driver aktiebolag under ett uppstartsskede genom att lägga en proposition.

Driftiga människor som trots risker och osäkerhet väljer att starta och driva företag måste kunna räkna med att de offentligt finansierade skyddsnäten gäller även för dem, oavsett i vilken juridisk form företaget drivs.

Därför välkomnar Företagarna att regeringen i dag meddelar att den nu går vidare med förslaget från i höstas och lägger en proposition med ett innehåll som Företagarna länge förespråkat.

Läs debattartikeln i Dagens Industri: Regeringen: Nu ökar vi tryggheten för Sveriges företagare

Ett bra första steg

Regeringens lagförslag innebär att den som startar ett aktiebolag ska omfattas av samma regler för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som redan gäller för de som är företagare med enskild firma. Regeringen vill även att de regler som gäller för att räkna ut SGI under ett uppbyggnadsskede av ett företag ska förlängas från två till tre år.

Det är välkommet att regeringen nu går vidare med ett konkret förslag för att förbättra skyddet för småföretagare. Samtidigt som Sverige haft en av världens mest generösa och väl utbyggda trygghetssystem har det i praktiken inte gällt för företagare.

– Det är välkommet att regeringen nu går vidare med ett konkret förslag för att förbättra skyddet för småföretagare. Samtidigt som Sverige haft en av världens mest generösa och väl utbyggda trygghetssystem har det i praktiken inte gällt för företagare, säger företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg.

Mer kvar att göra

Företagarna konstaterar att det finns fler åtgärder kvar att göra innan trygghetssystemen är helt anpassade för den vardag som företagare lever i.

– Företagarna arbetar för att det vara lika naturligt att driva företag som att vara anställd. Därför måste alla regler vara anpassade även för företagare, säger Erik Ageberg.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna