podcast news play företagaren I media förmån

Stoppa kompetensutvisningarna på rätt sätt

Företagarna välkomnar att regeringen säger nej till det liggande utredningsförslaget om hur arbetskraftsinvandrare ska kunna stanna i Sverige även om deras arbetsgivare gjort mindre eller obetydliga fel och misstag i arbetstillståndsprocessen.
Publicerad 31 mar 2018

Lagom till påsk meddelade regeringen att den inte kommer att lägga fram någon proposition baserad på departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64). ”Vi ser att det inte längre behövs”, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon i Dagens Nyheter, i en artikel som konstaterar att regeringen lyssnat på invändningarna från inte minst Företagarna.

Förödande kompetensutvisningar

Utredningens förslag handlar om att underlätta för högkvalificerade arbetstagare att stanna kvar i Sverige. Det är en bra ansats. Ogenomträngliga och oförutsägbara regler för arbetstillstånd har under lång tid försvårat för utomeuropeiska medborgare att få arbetstillstånd samtidigt som arbetsgivare skriker efter arbetskraft. Tillämpningen av reglerna för arbetstillstånd har också lett till att personer som redan arbetar i Sverige och som sökt förnyat arbetstillstånd utvisats på grund av mindre eller oavsiktliga fel i villkoren. Det får allvarliga konsekvenser för både de enskilda arbetstagarna, företagen där de jobbar och för svensk konkurrenskraft.

Förslag som missar målet

Företagarna arbetar för att stoppa kompetensutvisningarna, men förslaget i promemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd håller inte måttet. I vårt remissvar skrev vi att nuvarande rättspraxis måste anses vara bättre än promemorians förslag. En knapp vecka före promemorian överlämnades till regeringen i december kom Migrationsöverdomstolen med två vägledande beslut. De gör gällande att återkallelse av arbetstillstånd ska baseras på en helhetsbedömning i det enskilda fallet och med beaktande av syftet med avvikelsen. Denna nya praxis redovisas inte i promemorian. Dess förslag skulle enligt Företagarna vara mer begränsande än denna nya praxis. Det är glädjande att regeringen nu gör samma bedömning.

Branschpraxis och helhetsbedömningar

För att Migrationsverket ska bevilja arbetstillstånd krävs bland annat att lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor inte är sämre än antingen de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller den praxis som råder inom yrket eller i branschen. Men promemorians förslag utgick endast från villkor som följer av kollektivavtal. Med tanke på att den överväldigande majoriteten av de mindre företagen inte har tecknat kollektivavtal skulle förslaget till ny lag skapa nya problem och snedvrida konkurrensen. Avtalsvillkor som skiljer sig från de som regleras genom kollektivavtal måste tillåtas.

Företagarna vill se bättre förslag på arbetstillståndsprocessen kan förändras och minimera antalet kompetensutvisningar. Förändringen av reglerna för arbetstillstånd behöver gå längre än det förslag som presenteras i promemorian och som regeringen nu glädjande nog säger nej till.

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.