headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Rapporten Jakten på sommarjobbarna visar att det är sommarjobbarnas marknad.

Skriande kompetensbrist: Nu är det sommarjobbarnas marknad

Ungdomar tror i hög utsträckning att det kommer vara lättare att hitta ett sommarjobb i år jämfört med förra året. Samtidigt säger företagare att det kommer bli svårare att rekrytera säsongspersonal. Därmed ser sommaren 2018 ut att bli sommarjobbarnas marknad. Det visar en färsk rapport från Företagarna.

I en ny enkätundersökning från Företagarna och rekryteringsföretaget StudentConsulting har 4 900 företagare och 4 400 arbetssökare svarat på matchande frågor om förväntningarna på sommarens arbetsmarknad. Resultatet i rapporten Jakten på sommarjobbarna visar att ungdomar i högre utsträckning tror att det kommer vara lättare att hitta ett sommarjobb än vad företagare tror att det kommer vara att rekrytera säsongspersonal. Företagarnas vd Günther Mårder menar att det innebär att företagare som söker personal till sommaren kan behöva ta till nya grepp för att lösa bemanningen.

Sommarjobbarnas marknad nu

- Det största tillväxthindret för våra medlemmar är svårigheten att hitta nya medarbetare med rätt kompetens. Den här undersökningen visar svart på vitt att kompetensbristen ger fördel åt de som söker sommarjobb och att det nu är sommarjobbarnas marknad. Många företagare kommer behöva hitta nya oprövade kanaler för att locka till sig rätt kompetens, säger Günther Mårder.

Efterfrågan på sommarjobbare kommer enligt undersökningen vara stor under året. Fyra av tio företagare med minst en anställd har behov av att stärka upp bemanningen. I hotell- och restaurangbranschen är det så många som åtta av tio som har behov av säsongspersonal.

Var ute i god tid

- För många företag är sommaren högintensiv med fyllda orderböcker och fullbelagda hotellrum. Resultatet från undersökningen pekar på vikten av att man som företagare är ute i god tid för att lyckas hitta rätt personer att täcka upp semesterluckorna, säger Tobias Lindfors, vd StudentConsulting.

Undersökningen visar också att nästan hälften av de som söker jobb ser Arbetsförmedlingen som en viktig rekryteringskanal. Men endast var femte företagare planerar att använda sig av Arbetsförmedlingen när de rekryterar. Det innebär att även de som söker sommarjobb kan behöva tänka ett varv extra.

Se bortom Arbetsförmedlingen

- För de som söker sommarjobb kommer Arbetsförmedlingen sannolikt inte vara den mest lyckosamma vägen. Att i stället aktivt ta kontakt och besöka företag ökar chanserna till anställning eftersom det visar att man har driv, rätt attityd och är ansvarstagande, vilket är egenskaper som efterfrågas av de som anställer, säger Günther Mårder.

För att hjälpa Företagarnas medlemmar att hitta rätt kompetens har Företagarna tillsammans med StudentConsulting tagit fram den nya medlemsförmånen Företagarna Rekrytering & bemanning. Samarbetet innebär en möjlighet att rekrytera sommarjobbare med 20 procents rabatt på rekryteringskostnaden. Om man istället vill hyra in bemanningspersonal under en kortare tidsperiod innebär samarbetet fritt övertag av sommarpersonalen efter två månader.

Läs mer på StudentConsultings webbsida.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap