headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg intervjuas av SVT Nyheter. Foto: Skärmavbild SVT Nyheter

Chefsekonomen: ”Tydliga tecken på att konjunkturen håller på att vända”

Sveriges småföretag spår en fortsatt ljus framtid i sina förväntningar på ekonomin. Men trots den fortsatt starka konjunkturen kommer nu allt fler signaler på att det börjar vända neråt. Det uppger Företagarnas chefsekonom i en intervju till SVT Nyheter.

– Vi ser tydliga tecken på att konjunkturen håller på att vända, förväntningarna är betydligt lägre ställda nu inför framtiden och det är framför allt orderingången som minskat, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna till SVT Nyheter.

Uttalandet kommer efter att resultaten från konjunkturundersökningen Småföretagsbarometern 2018 analyserats.

I undersökningen framgår att fjolårets förväntningar på sysselsättning, omsättning, orderingång och lönsamhet inte utvecklats i den takt som småföretagen räknat med.

Kompetensbrist bromsar tillväxt

Internationell politisk oro med hot om handelshinder samt minskade orderingångar är två starkt bidragande faktorerna till företagens minskade optimism.

Även svårigheterna att hitta personal med rätt kompetens, som för tredje året i rad är det största tillväxthindret, gör att många företag lägger expansionsplanerna på is.

– Företag har väldigt svårt att få tag i den kompetens som behövs för att kunna expandera och möta den efterfråga som finns. Det är det absolut största tillväxthindret och en starkt bidragande orsak till att konjunkturutveckling nu avmattas, säger Daniel Wiberg.

Småföretagen skapar jobb

När småföretagen inte kan anställa och expandera sina verksamheter blir effekter allvarliga för hela samhällsekonomin, exempelvis färre jobb och lägre skatteintäkter.

Fyra av fem nya jobb skapas i företag med färre än 50 anställda, och deras betydelse för ekonom är därmed väldigt stor. Det är det främsta skälet för politiker att satsa på förslag som stärker småföretagens möjlighet att skapa nya jobb och driva ekonomin framåt.

Kommer krävas reformer

Enligt Daniel Wiberg saknar dagens debatt tydliga besked från politiken om man vad han menar är viktiga reformområden som långsiktigt kan säkra en god ekonomisk tillväxt i Sverige. Något som blir allt mer angeläget om en vändning i konjunkturen nu kan anas.

– Resultaten är oroväckande och borde vara en väckarklocka för politikerna, nu måste näringslivsfrågorna upp på agendan.

– Det kommer krävas breda reformer för att möta utmaningarna som kommer med en avmattning av konjunkturen. Vi efterlyser framförallt lägre anställningskostnader, minskad regelbörda och effektiverare skattesystem som inte missgynnar företagande, avslutar Daniel Wiberg.

Läs intervjun och se inslaget på SVT Nyheter: Småföretagarna tror på sämre tider.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap