headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Nu måste polisen handla

Endast en av tre företagare upplever att polisnärvaron är tillräcklig för att de ska känna sig trygga. Nu krävs bättring.

I en debattartikel i Dagens Industri visar Livsmedelshandlarnas vd Pär Bygdeson med brutal tydlighet hur brottsligheten påverkar handeln. Rättsväsendet förmår helt enkelt inte mota stölder, hot och trakasserier. Svensk Handel uppskattar att kostnaden för stölder, kameraövervakning, väktare, kontanthantering och sjukskrivningar relaterade till brottsligheten kostar handeln lika mycket som polisens årliga budget: 22 miljarder kronor.

Oacceptabel arbetsmiljö

– Att allt mer ansvar att freda sig mot brott läggs på enskilda företagare leder till ett försämrat företagsklimat och har stora konsekvenser för företagens möjligheter att skapa jobb och välfärd, samtidigt som det är en oacceptabel arbetsmiljö att jobba i, säger Philip Thunborg, ansvarig för brottsfrågor på Företagarna.

Polisen har ofta inte förmågan att arbeta vare sig proaktivt eller reaktivt i bekämpande av brott mot företag och dess anställda. Detta skapar otrygghet för anställda, kunder och leverantörer och riskerar att samhället tappar förtroendet för rättsväsende.

Företagarna arbetar hårt med att Polismyndigheten ska prioritera brott mot företagare högre än i dag. Småföretagens verksamheter bidrar med nödvändig samhällsservice och fungerar som samlingsplats i det offentliga rummet. Tvingas dessa stänga igen på grund av utsattheten för brott kommer otryggheten öka i hela samhället.

Skapar otrygghet

– Enligt våra undersökningar ser vi att företagare som verkar inom handelssektorn är bland de mest utsatta. Endast var fjärde företagare där upplever att polisens närvaro är tillräcklig för att de ska känna sig trygga. Polisen har ofta inte förmågan att arbeta vare sig proaktivt eller reaktivt i bekämpande av brott mot företag och dess anställda. Detta skapar otrygghet för anställda, kunder och leverantörer och riskerar att samhället tappar förtroendet för rättsväsendet, säger Philip Thunborg.

Tryggare företagande

Företagarna vill se att ökade resurser till polisen leder till ökad fysisk polisnärvaro och att alla anmälningar ges en rättvis chans att utredas. För ett tryggare företagande i hela landet vill vi att tillämpandet av straffreducering vid mängdbrott reformeras och att det ska vara enkelt för företag att kameraövervaka sina verksamheter så att fler kriminella kan fångas på bild.      

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap