headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Underlätta för gräsrotsfinansiering

17 aug 2018
Många växande företag har svårt att få finansiering via bankerna. Gräsrotsfinansiering kan vara ett sätt att komma runt det problemet, men det behövs rätt ramar.

I dag är det relativt enkelt och smidigt att starta ett företag i Sverige. Desto svårare kan det vara att växa med sitt företag. Ett betydande tillväxthinder är svårigheten att få finansiering. Många företagare uttrycker också frustration över bemötandet eller ointresset från bankerna. Vi hör hur många upplever att bankfinansiering blivit allt svårare, trots det unika ränteläget som Riksbankens minusränta innebär.

– En förklaring till att det ser ut som det gör är att de svenska storbankernas affärsmodeller i dag är inriktade på bolån snarare än företagslån. Småföretag som vill investera för att växa upplever därför ofta svårigheter med att få finansiering, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Crowdfunding och peer to peer-lån

Företagarna anser att nya tekniska plattformar och en framväxande fintech-sektor gör att crowdfunding och peer to peer-lån kan få en allt viktigare roll i Sverige. Regeringen måste ta tillvara denna möjlighet och säkerställa relevant och effektiv reglering som stöder innovation i syfte att värna både de framväxande gräsrotsfinansieringsföretagen och konsumentskyddet. Det är ingångsvärdena i Företagarnas remissyttrande över förslagen i betänkandet om en reglering av gräsrotsfinansieringssektorn

– Genom gräsrotsfinansiering kan privatpersoner stödja småföretagare och bidra till jobbskapande och tillväxt. Utvecklingen mot digitala marknadsplatser tillåter växande företag att söka finansiering från andra företag och privatpersoner. Den här typen av marknadsplatser växer starkt internationellt och sedan ett år tillbaka även i Sverige, säger Daniel Wiberg.

Nya möjligheter, nya risker

Genom de nya finansieringsaktörerna skapas kretslopp där lokala pengar går tillbaka till de som varit delaktiga i att skapa det välstånd vi alla är beroende av för att bevara och skapa nya möjligheter för alla som önskar leva i och arbeta på våra orter. Privatpersoner kan investera på ett sätt som varit förbehållet banker och riskkapitalister och har möjlighet att få högre avkastning än vid traditionellt sparande.

– Samtidigt som dessa plattformar öppnar upp för nya möjligheter så finns det en betydande risk för att investerarna kommer att förlora sina pengar. Därför behövs också en reglering som säkerställer en grundläggande nivå av konsumentskydd, säger Daniel Wiberg.

Har du några tips till nya företagare när det kommer till finansiering?

– Det kan låta självklart – men det främsta rådet är att ha ordning på ekonomin. Att tydligt kunna redovisa verksamhetens siffror över tid underlättar bankens eller finansiärernas riskanalys och därmed förbättras företagarens förhandlingsläge. Med en god ordning och överblick av ekonomin kan man också shoppa runt mellan olika aktörer, till exempel gräsrotsfinansieringsaktörer av olika slag, för att se hur villkoren och kostnaderna förändras, säger Daniel Wiberg.

Finansiering till mindre och växande företag är avgörande för tillväxt och välfärd. Varje utebliven investering, varje förlorad expansionsmöjlighet, varje missad affär innebär färre nya jobb, lägre skatteintäkter och färre växande företag.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap