För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Oroande att konkurserna ökar

Publicerad 2 aug 2018
Fler företag har gått i konkurs under sommaren än i fjol, enligt färsk statistik från kreditinformationsföretagen UC och Credicsafe.
Foto: Shutterstock.

UC noterar en ökning av antalet konkurser med 41 procent i juli jämfört med samma månad i fjol. Creditsafes statistik visar på en 48-procentig ökning under samma period.

Förändringar mellan enskilda månader kan bero på många faktorer, men även sammantaget under årets första sju månader har konkurserna ökat jämfört med 2017. UC noterar en ökning om nio procent och Creditsafe sex procent. Detta trots att det råder högkonjunktur.

Företagarnas chefekonom Daniel Wiberg är inte särskilt förvånad.

– Redan i våras såg vi i Småföretagsbarometern som vi gör tillsammans med Swedbank och Sparbankerna varje år att det finns tecken på att konjunkturläget kan vara på väg att vända. Detta bekräftas av att konkurserna ökar i viktiga branscher som bygg-, hotell- och restaurangnäringen. Detta, tillsammans med mindre optimistiska framtidsutsikter hos marknadsbedömare, inköpschefer och bankchefer, tyder på att konjunkturläget kan komma att försämras under året, säger Daniel Wiberg.

Vad kan då göras för att undvika att hamna i en situation där konkursen blir oundviklig? Ytterst handlar det förstås om lönsamhet och företagsklimat, men det finns faktiskt en hel del som skulle kunna göras bara för att underlätta för företag som råkat i tillfälliga svårigheter.

– Företagarna vill se förbättrade möjligheter att reorganisera och rekonstruera bolag som hamnat i tillfälliga ekonomiska svårigheter, i stället för att som i dag genom skattelagstiftning och hårda konkurrensregler tvinga fram en utslagning. Det är även viktigt att regelverket i högre grad leder till bolagskonkurser snarare än personliga konkurser. Det så kallade företrädaransvaret behöver slopas, säger Daniel Wiberg.

I dag kan företag i finansiella svårigheter genomföra en rekonstruktion för att undvika konkurs. Men det är krångligt och tidskrävande. Jämförelser visar också att det görs relativt få framgångsrika rekonstruktioner i Sverige. Ett bättre fungerande insolvenssystem kan rädda företag och arbetstillfällen, stödja investeringar, underlätta företagens överlevnad i tuffa tider.

I det långa loppet är det emellertid bara en bättre näringspolitik som kan minska antalet konkurser. Det handlar kort och gott om att förbättra villkoren för företag och företagare. Annars riskerar Sverige att halka efter våra nordiska och europeiska grannländer, för att inte tala om andra snabbväxande ekonomier.

– Politiker och beslutsfattare behöver möta konjunkturutvecklingen med kloka reformer som underlättar för företag att anställa och anpassa sig till förändringar i efterfrågan. Företagsklimatet och näringslivets konkurrenskraft behöver sättas högre upp på den politiska agendan, säger Daniel Wiberg.

Företagarnas chefekonom Daniel Wiberg.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna