headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg och skattepolitiska expert Patrick Krassén är kritiska till finansminister Magdalena Anderssons utspel om att höja skatten på kapitalinkomster och införa en bankskatt.

Ogenomtänkta och populistiska skatteförslag från S

Bankskatt och höjd beskattning av kapitalinkomster kommer att slå mot jobben, företagandet och investeringarna.

Finansminister Magdalena Andersson har sagt i en intervju med TT att hon vill se höjd skatt på kapitalinkomster och en ny bankskatt. Hon ger inga besked om detaljer om utformningen av dessa skatter, men förtydligar att det inte handlar om förmögenhetsskatt, arvs- och gåvoskatt, fastighetsskatt eller reavinstskatt.

– Det är glädjande att Magdalena Andersson avför bland annat förmögenhetsskatt och arvs- och gåvoskatt från diskussion. De skatterna var skadliga för Sveriges ekonomi och företagandets villkor och avskaffades av goda skäl, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.

Finansministern avvisar förmögenhetsskatt med motiveringen att det skulle leda till kapitalflykt. "Jag tror det skulle trycka ut kapital ur landet", säger hon i intervjun.

– Finansministern tycks inte inse att en högre skatt på kapitalägande leder till mindre kapital på exakt samma sätt som hon identifierar att förmögenhetsskatt gör. Högre skatter på företag och företagsägande, där kapital spelar en nyckelroll, leder till färre företag och företagare, det är ett faktum. Det är uppenbart att Socialdemokraterna inte har någon annan plan än att höja skatten för företagare, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Magdalena Andersson föreslog 2015 en ny bankskatt, men förslaget som lades fram visade sig strida mot EU-rätten och regeringen skrinlade de planerna. Den nya bankskatt som finansministern nu skissar på skulle enligt TT-intervjun innebära höjd skatt på mellan 3 och 4 miljarder per år.

– Även förslaget på bankskatt är illa genomtänkt och i det närmaste populistiskt. Det är förstås enkelt för politiker att slå på bankerna, men i slutändan måste någon betala och det kommer att bli bankkunderna, både småföretag och privatpersoner, säger Daniel Wiberg.

– Vi har ett dualt skattesystem, där tjänsteinkomster beskattas progressivt och kapitalinkomster proportionellt. Att vi har högst marginalskatter på tjänsteinkomster i världen är grundproblemet. Det måste finansministern ta tag i. Att höja skatterna på kapitalinkomster kommer inte leda till mer jobb, företagande och investeringar i Sverige, utan tvärtom, säger Patrick Krassén.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap