headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Fotograf: Lennart Perlenhem

Låt de som kan göra jobbet

Arbetsförmedlingen är i dag en icke fungerande koloss som trots mänger av insatser och initiativ har svårt att förmedla arbeten.

Kompetensbristen är det största tillväxthindret för Sveriges företagare. Det är helt enkelt väldigt svårt att hitta rätt personer att anställda för att fylla luckor eller växla upp verksamheten. Så ser verkligheten ut trots regeringens uttalade ambition om att driva på för en väl fungerande arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen har en budget på nästan 80 miljarder kronor och 14 000 anställda. Det säger sig självt att något är fel. (Läs ”Efter Löfvens förödande resa – lägg ner AF” av Timbro i Svd.)

– Arbetsmarknadspolitiken är kanske regeringens största misslyckande. Trots en rad subventionerade anställningar och stöd består arbetsmarknadens tudelning, företagen skriker efter kompetens samtidigt som stora grupper fortfarande står utanför arbetsmarknaden. Arbetslösheten har förvisso sjunkit, men den har sjunkit mer i andra EU-länder, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Arbetsförmedlingen fungerar väldigt dåligt

I dag är Sverige längre ifrån regeringens arbetslöshetsmål om lägst arbetslöshet i EU år 2020 än när den tillträdde 2014. Det står även klart att Arbetsförmedlingen i dag fungerar väldigt dåligt. Trots försök är Arbetsförmedlingen i dag inte närmre att vara en myndighet som hjälper företag.

– Mycket talar för att privata företag bättre kan matcha arbetsgivare till arbetstagare och att veta på vilket sätt arbetstagare behöver utbildas. Då kan staten ägna sig åt arbetslöshetsförsäkringen och företag kan ägna sig åt matchningen, säger Daniel Wiberg.

Förutom att kraftigt reformera eller avveckla Arbetsförmedlingen anser Företagarna att det behövs reformer på arbetsmarknadsområdet. Genom de svenska kollektivavtalens lönenivåer är svenska ingångslöner bland de högsta i världen, vilket är bra för de som har kvalifikationer, rätt utbildning och som utan hjälp kan ta sig in på arbetsmarknaden. För att underlätta integrationen behöver arbetsgivarkostnaderna sänkas och anställningsformer som visstidsanställning utvecklas snarare än avvecklas.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap