headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Fler kriminella borde fastna på film

Med utökade möjligheter för polisen att använda övervakningskameror vid byggarbetsplatser skulle arbetet med att förebygga och lagföra brott underlättas.

Nyligen fick polisen klartecken att fortsätta använda övervakningskameror som satts upp på utsatta platser i Stockholm utan tillstånd från Länsstyrelsen. (Läs mer här.) Men det var långt ifrån en given utgång.

Personlig integritet är viktig, men alltför ofta bromsas kameraövervakning av en långdragen tillståndsprocess hos Länsstyrelsen, som sedan riskeras att överklagas hos Datainspektionen.

Utsatta byggarbetsplatser

Utökade möjligheter för polisen att övervaka kring exempelvis byggarbetsplatser skulle ge arbetet med att förebygga brott och lagföra kriminella en skjuts i rätt riktning.

I butikslokaler krävs det i dag inget tillstånd för övervakning så länge den sker under vissa bestämda regler och är anmält till Länsstyrelsen. Detsamma bör gälla för att stävja brottsligheten på flera områden.

– Tittar vi på den brottslighet som lättare skulle kunna motas med så rör det sig främst om inbrott, stölder och skadegörelse. Inom handeln har 37 procent av företagen utsatts för brott under de senaste fem åren och detsamma gäller för hälften av alla företag inom byggindustrin, säger Philip Thunborg, projektledare på Företagarna.

Otillräcklig polisnärvaro

Det är inom byggindustrin som flest företagare anser att polisens närvaro inte är tillräcklig för att de ska känna sig trygga.

Kameraövervakning kan inte ersätta fysisk polisnärvaro, men innan vi sett en ökning av poliser kan det tjäna som ett lämpligt komplement.

Enligt Företagarnas undersökningar har ett av tre företag har blivit utsatt för brott under de senaste fem åren och endast 15 procent av dessa uppger att polisens arbete lett till att brottet klarats upp.

Glöm inte bort landsbygden

– Exemplet med Stockholmspolisens egna initiativ att sätta upp kameror visar att vi går mot en utveckling där Datainspektionens möjligheter att överklaga tillstånd kan komma att begränsas, men detta får inte bara bli praxis i storstädernas särskilt utsatta områden. Våra undersökningar visar att otryggheten är större på landsbygden. Enklare möjligheter för kameraövervakning för både polis och företag kan underlätta både utredning och förebyggande av brott i hela landet, säger Philip Thunborg. 

Att utsättas för brott drabbar inte bara småföretagens ekonomi och möjlighet att skapa jobb. För de småföretagare som utsätts handlar det om personligt lidande. I värsta fall blir följden igenbommade företag och minskad samhällsservice.

– Kameraövervakning kan inte ersätta fysisk polisnärvaro, men innan vi sett en ökning av poliser kan det tjäna som ett lämpligt komplement, säger Philip Thunborg.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap