headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Fler uppmärksammar brott mot företagare!

I dagens GP uppmärksammas Företagarnas rapport kring brott mot företagare och belyser att alltfler medborgare upplever det meningslöst att polisanmäla. Företagarna håller ett seminarium i Göteborg idag "Brott mot företagare".

Brott mot företagare är ett stort problem i Sverige. Många företagare struntar i att rapportera brotten och de som gör det blir sällan prioriterade eller utredda.

Företagarna är aktiva i denna problematik som rör många företagare ute i landet.

Rådgivningen hos Företagarna jobbar aktivt för att hjälpa medlemmar som har råkat ut för brott. Det finns en del saker du som företagare kan göra för att skydda dig för vanliga typer av brott men också de digitala brotten som ökar lavinartat! Bluffakturor är mycket vanligt att råka ut för och kan ställa till det oerhört. 

Läs mer här och ta del av rapporten "Företagare känner sig inte trygga"

Artikeln i GP- Företagen får klara sig själva 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap