podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Regeringen backar om kilometerskatten!

Publicerad 27 feb 2017
Nu är det klart att regeringen backar om kilometerskatten för tunga lastbilstransporter innan utredningen redovisats. Analysen anses otillräcklig och frågan skjuts fram.

Läs även: Så hög riskerar kilometerskatten att bli.

I slutet av januari närvarade den särskilda utredaren i vägslitageskattekommittén, Vilhelm Andersson, på Västerbottens Handelskammares seminarium om kilometerskatten. När seminariet var slut och efter en intensiv frågestund stod det klart att utredningen stött på en rad problem, något som nu har resulterat i att finansminister Magdalena Andersson och miljöminister Karolina Skog säger nej till utredningsförslaget om en kilometerskatt. De anser att utredningens analyser inom vissa områden är otillräckliga.

– Transportberoende företag hade drabbats extremt hårt av denna skatt, särskilt på landsbygd. Det hade även drabbat konsumenterna i form av ökade priser på varor och tjänster, och i slutändan hela samhällsekonomin, säger Philip Thunborg.

Företagarna ser positivt på denna utveckling, men arbetet fortsätter. Regeringen kommer inte att tillsätta en ny utredning, men ett reviderat förslag till en kilometerskatt kommer att arbetas fram inom regeringskansliet med ambitionen om att få fram ett förslag under denna mandatperiod.

En aspekt av skattens utformning som ska analyseras vidare är hur en geografisk differentiering kan se ut för att undvika konkurrensnackdelar för de som verkar på gles- och landsbygd. Skatten är avståndsbaserad och för de som är beroende av transporter där varken tåg eller sjöfart är möjlig innebär dessa avstånd stora kostnadsökningar, oavsett om skatten är differentierad eller inte.

Om regeringen vill värna om landsbygden och om de människor som bor och verkar utanför storstäderna så bör de lägga ned alla slags förslag om en kilometerskatt. Att utredningens analyser känns otillräckliga för regeringen är sannolikt ett resultat av att skattens uppenbara brister inte går att försvara, ett faktum som kommer att kvarstå oavsett hur mycket regeringen nu ska försöka vrida och vända på förslaget.

Sveriges avstånd kommer att bestå och behovet av vägtransporter ökar för varje år. Ökade kostnader för transportbeställare slår hårt mot företagande på lands- och glesbygd och för de verksamheter som kan flytta vidare dessa kostnadsökningar landar till slut notan hos konsumenten. Företagarna fortsätter att arbeta med denna fråga – förutsättningarna för bedriva verksamhet ska vara lika för alla, oavsett var i landet det må vara.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna