podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Så hög riskerar kilometerskatten bli!

Publicerad 27 jan 2017
10 till 12 kronor per mil. Så mycket dyrare kommer det att bli för den tunga trafiken att köra på de svenska vägarna om Vägslitagekommitténs utredare får som han vill.

Västerbottens Handelskammare arrangerade i veckan ett seminarium angående utredningen om en vägslitageskatt, även kallad kilometerskatt. På plats var bland andra den särskilda utredaren i Vägslitagekattekommittén Vilhelm Andersson som berättade om utredningens status, och vad vi kan förvänta oss få se i den slutgiltiga versionen.

Andersson meddelar att skattenivån kommer att bli 10 – 12 kr/mil beroende fordonets storlek och euroklass, men reservation för att den även kan bli högre än så. I direktivet står det att kommittén ska analysera huruvida det kan vara aktuellt med differentierade skattesatser. På denna punkt verkar utredningen ha stött på problem, då de insett att detta kommer medföra osunda konkurrensfördelar för bland annat finska transporter som går på svenska vägar där avgiften är lägre än på andra sträckor i landet.

- Transportberoende företag kommer att drabbas extremt hårt av denna skatt, särskilt på landsbygd. Det kommer även drabba konsumenterna i form av ökade priser på varor och tjänster, och i slutändan hela samhällsekonomin, säger Philip Thunborg, Företagarna.

Det framkommer även att utredningen har tagit hänsyn till det faktum att skatten kommer att drabba vissa branscher hårdare än andra. Av utredarens kommentarer att döma kommer vi trots detta inte se några lättnader beroende på vilken sorts verksamhet en företagare bedriver.

Tar bort incitamenten för miljövänligare fordon

Skatten missar också helt ambitionen om att skapa incitament för miljövänligare fordon. Alla fordon kommer att omfattas av skatten, även de som har den renaste euroklassen i sin tank.

- Ökade kostnader för åkerier och transportföretag tar således bort incitamenten för att investera i miljövänligare fordon. Premiera de som gör investeringar och använder mer miljövänliga alternativ, istället för att straffbeskatta dem, säger Philip Thunborg. 

Eftersom att vägtransporterna lagras elektroniskt ska regelefterlevnad kontrolleras med 400 kameror, vilket tillsammans med ökade polisresurser kommer att kosta omkring 1,5 miljard kronor i implementering och drift. Utredningen räknar med att skatten kommer att rendera omkring 3-4 miljarder till statskassan.

Näringslivet representerades bland annat av vd för Norra Skogsägarna Pär Lärkeryd, och vd för Norrmejerier Anders Fredriksson. De representerar två näringar vars medlemmar kommer att drabbas extremt hårt av en kilometerskatt på grund av att de verkar i en transportberoende bransch i en del av Sverige där järnvägstransporter eller sjöfart inte är ett alternativ.

Kostnadsökningar på flera miljoner

Kilometerskatten innebär kostnadsökningar på flera miljoner kronor för deras verksamheter, en kostnad som är omöjlig att helt täcka genom ökade priser på varor som de producerar. Detta leder till försämrade förutsättningar för skogsnäringen och för de redan hårt pressade bönderna.

- Det är tydligt att både utredningen och regeringen inte har en förståelse för helhetsbilden över den samlade samhällsekonomiska effekten av en avståndsbaserad skatt, säger Philip Thunborg. Vilhelm Andersson bekräftar detta när han säger att kommittén inte har tittat på hur skatter som exempelvis bränsleskatten påverkar ytterligare pålagor.

Några skatteväxlingar verkar det alltså inte vara tal om. En avståndsbaserad skatt är inte förenlig med regeringens ambitioner om att skapa en levande och attraktiv landsbygd. Den riskerar jobbtillfällena och tillväxten, samt driver på urbaniseringen.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna