podcast news play företagaren I media förmån

Välkommet allliansförslag: Bra med sänkta trösklar

Allianspartierna presenterar i dag en anställningsreform som riktar sig till nyanlända och unga upp till 23 år som saknar gymnasieutbildning. Ett välkommet förslag som kan bidra till ökad integration och fler i arbete, säger Företagarnas chefekonom, Daniel Wiberg.
Publicerad 15 aug 2017

Sveriges småföretag är en avgörande del av lösningen för att inkludera nyanlända och lågutbildade på arbetsmarknaden. Det förutsätter politiska insatser vilket skapar incitament för småföretag att våga anställa och satsa på personer som står utanför arbetsmarknaden. En grundläggande princip för framgångsrik integration på arbetsmarknaden och för Företagarnas arbete är att individen, arbetsgivaren och det offentliga ska vara med och bära kostnaderna för att etablera personer på arbetsmarknaden vilket skapar incitament för alla parter.

– Alliansens förslag som i huvudsak går ut på att sänkta trösklar för arbetsgivare är helt klart ett steg i rätt riktning. För små och medelstora företag som söker arbetskraft är kostnaden alltför hög för att arbetsplatsutbilda medarbetare till full ersättning enligt den nivåer som kollektivavtalen kräver. Företagarna har därför sedan länge föreslagit satsningar som syftar till att sänka arbetsgivarkostnaderna, säger Företagarnas chefekonom, Daniel Wiberg.

Alliansens förslag är i linje med Företagarnas eget förslag på en så kallad Utbildningsanställning. Företagarna föreslog redan 2015 en ny arbetsmarknadspolitisk insats där utbildning kombineras med arbete och till en sammanlagd löne-/ersättningsnivå i linje med studiestödet på 13 000 kr per månad brutto. Förslaget innebär en tidsbegränsad anställningsform som förslagsvis skulle få gälla i maximalt 24 eller 36 månader. Åtgärden kan avbrytas av arbetsgivare, deltagaren eller Arbetsförmedlingen under samma förutsättningar som gäller för provanställning. När utbildningsanställningens tidsperiod avslutas övergår anställningen till en tillsvidareanställning om anställningen inte sägs upp av någon part.

– Det är mycket glädjande att politiker lyssnat på Företagarna, de riktiga jobbskaparna, det är först då som förslagen kan bli effektiva och faktiskt leda till riktiga jobb. Fyra av fem jobb skaps i småföretagen, det är fakta och inte bara en slogan, säger Företagarnas chefekonom Daniel Wiberg.

Det är ett stort åtagande för en arbetsgivare att ta på sig ett anställningsansvar, i synnerhet för en person som anses sakna den erfarenhet, kunskap eller kompetens som krävs för en varaktig förankring på arbetsmarknaden. Företagarnas kompetensbarometer från 2016 visar att en av de största utmaningarna med att finna kompetent arbetskraft är avsaknad av arbetslivserfarenhet. Även personers mjuka förmågor och attityder påverkar arbetsgivares möjlighet att anställa.

– Alliansen återtar initiativet i sysselsättningsdebatten och arbetet för fler jobb, i grund och botten handlar det ju om att ge företagen ökade möjligheter att anställa och skapa arbetet, säger Daniel Wiberg.

Fler nyheter från Företagarna

Styr upp Arbetsförmedlingen

Regeringen måste styra upp Arbetsförmedlingen vars ledning tycks vilja göra allt utom att arbeta med sitt kärnuppdrag, skriver Företagarna i Expressen.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.