headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Regeringen har lyssnat och utvidgar växa-stödet

15 apr 2017
Nu föreslås att även aktiebolag ska kunna få rabatt på arbetsgivaravgiften för den första anställda. Rabatten finns redan, men gäller enbart för enskilda näringsidkare.

Företagarna har från början varnat för en rabatt som lockar till anställning i en olämplig företagsform.

– Det är bra att regeringen nu har lyssnat på kritiken, säger Annika Fritsch skatteexpert på Företagarna.

Givetvis bör både aktiebolag och handelsbolag omfattas. Det är framförallt aktiebolag som har personal.

– För att reformen ska bli användbar behövs dock en justering om det allra första försöket att anställa inte skulle lyckas. Enmansföretag saknar erfarenhet av att rekrytera. Den som misslyckas bör därför inte genast diskvalificeras från stödet utan bör få en möjlighet till fortsatt rabatt om man inom kort anställer en ny person, säger Annika Fritsch.

Remissyttrande: Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap