För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Sänkning av rut och rot-avdraget slår hårt mot företagare

Publicerad 21 sep 2015
Budgeten: Regeringen vill sänka såväl rut- som rot-avdraget. Det slår hårt mot respektive bransch och seriösa företagare riskerar att konkurreras ut.

Sänkningen av rut- och rotavdraget kommer slå hårt mot respektive bransch. Regeringens beräkningar bygger på att efterfrågan kommer att vara densamma trots att rut- och rot-avdragen sänks. För att protestera driver Företagarna det uppmärksammade rotupproret på Facebook

- Regeringen tror sig kunna dra in nästan 6 miljarder på sänkningen av rotavdraget, men beräkningen bygger på ett antagande om att efterfrågan kommer ligga kvar på samma nivå som idag, trots att det blir dyrare. I verkligheten kommer ju betydligt färre ha råd att renovera, vilket leder till att människor sägs upp, seriösa företagare konkurreras ut och att mindre pengar kommer in till statskassan. Redan idag planerar nästan hälften av de små byggföretagen uppsägningar på grund av sänkningen, säger Günther Mårder, Företagarnas vd.

Dessutom kommer vanliga löntagare i mindre utsträckning kunna renovera och höja värdet på sina hem. 

Slår hårt mot kvinnor

Günther Mårder är också bekymrad över sänkningen av rut-avdraget.

- Rut-branschen är en av få som domineras av kvinnor – ofta kvinnor med utländsk bakgrund. Den har varit en kraftig integrationsmotor, där kvinnor genom att starta eget också blivit mer ekonomiskt självständiga. Eftersom kvinnor ofta driver personalintensiva tjänsteföretag är personalkostnader dessutom den största utgiftsposten, vilket gör att höga arbetsgivarkostnader drabbar dem mer. Liksom sjuklöneansvar, rigida arbetsmarknadsregler och höga skatter.

- 20 000 jobb har skapats i rut-branschen och det skulle kunna bli 16 000 fler. Men i en tid då integration och jobb är våra största utmaningar väljer regeringen istället att strypa branschen, fortsätter Mårder.

I veckan presenterade Sveriges radio en undersökning som visar att den uppåtgående trenden för rut-företagen har brutits - nu startas det nästan inga nya företag som utför hushållsnära tjänster, tidigare växte branschen med i snitt 9 procent per år efter att rut infördes.

- Vi skulle hellre se att rot- och rutavdragen utvecklas och vidgas till närliggande branscher så att fler arbeten kan skapas i dessa sektorer. Då kan vi på riktigt få fler personer i arbete och verkligen underlätta också för utsatta grupper, långt ifrån arbetsmarknaden, säger Günther Mårder.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna