podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

På besök i Kina: Exportstöd viktigt för att öka svensk handel med superekonomin

Publicerad 9 nov 2015
Hur kan mindre företag dra nytta av att handla med Kina? Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna, har gästat en jätteekonomi som kan lära oss hur innovation och företagsamhet skapar vägar ut ur fattigdom. Men som också står inför stora utmaningar.

Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg gästade nyligen konferensen World Entrepreneurship Forum i kinesiska Hangzhou, där han deltog i en panel om företagande och tillväxt. Resan, som arrangerades av Entreprenörskapsforum, är en del av Företagarnas internationella arbete och innehöll också flera studiebesök.

– Något som direkt gjorde intryck på mig i Kina var den enorma kraft som finns i ekonomisk tillväxt! Innovation och företagsamhet får samhällets tillgångar att öka och lyfter hela samhällen ur fattigdom. Detta syns enormt tydligt i Kina där enbart BNP-tillväxten i år väntas landa på strax under 7 procent, säger Daniel Wiberg. 

Kina satsar på infrastruktur

Kina är i förändring. Precis som den svenska blir den kinesiska ekonomin allt mer innovationsdriven. Tjänstesektorn växer i förhållande till den traditionella tillverkningsindustrin, och många kinesiska företag satsar på en allt mer automatiserad tillverkning. Något som ställer krav på omställning och vidareutbildning av både individer och företag, till följd av den globala digitaliseringen som sker omkring oss.

Som ekonom imponerades Daniel Wiberg av den enorma skala allt får i en jätteekonomi av Kinas storlek. Landets utbyggnader av infrastruktur, viktiga för företagande och tillväxt, är bra exempel på hur det offentliga satsar på näringslivet.

Han ger ett exempel:

– Kinas målsättning är att bygga 20 nya flygplatser om året fram till 2020. Hittills har man överträffat detta mål med cirka 100 nya flygplatser sedan 2011. Flygplatsfrågor är centrala för företagande och tillväxt eftersom globala städer måste vara sammankopplade. De både konkurrerar och samarbetar. Städer som gör anspråk på att delta i den globala konkurrensen måste ha effektiva flygplatser med kapacitet att tjäna globala resenärer.

Hållbarhet en utmaning

En snabb tillväxt skapar givetvis också en rad svåra utmaningar. Inte minst kring fördelningseffekter och miljöpåverkan. Kina förmedlar nu att landet börjar ta sig an dessa utmaningar, inte minst på miljöområdet, menar Daniel Wiberg som på plats i Kina fick tillfälle att dela med sig av Företagarnas kunskap på området.

– Eftersom hållbarhetsarbetet blir en allt viktigare och mer integrerad del även av svenska företags verksamhet kunde jag med Företagarnas rapport om hållbart företagande tillföra en hel del nyttiga perspektiv på detta område.Det är viktigt att företag ser och verkligen tillgodogör sig de affärsmässiga skälen till att integrera hållbarhet i företagens affärsplaner.

Samordnat stöd viktigt för svensk export

En viktig fråga för Företagarna är att det stöd som mindre företag behöver för att våga satsa på sin verksamhet internatonellt, som i Kina, skapas.

Svenska småföretag ingår allt mer i globala värdekedjor, exempelvis genom att en produkts olika delar skapas i olika länder. Företag i sådana kedjor utgör numera en viktig och växande del av Sveriges ekonomi. En en tredjedel av de anställda i den privata sektorn finns idag i företag som konkurrerar om positioner i globala värdekedjor. Här är Kina en viktig marknad.

– För Sveriges del innebär det att svenska företag måste både kunna exportera och importera i högre grad för att stärka vår konkurrenskraft, säger Daniel Wiberg. 

– På områden som IT-infrastruktur och visumregler har vi kommit långt i Sverige. Det handlar nu om att omsätta detta försprång till internationell konkurrenskraft och utveckling i de svenska företagen.

Ett sätt är genom förenklade pass- och visumregler. Något som förenklar resandet mellan Sverige och Kina och gynnar Sverige konkurrensmässigt i Europa. 

"Svenska företag måste både kunna exportera och importera i högre grad för att stärka vår konkurrenskraft"

– Det kan göra det betydligt smidigare att flyga till Kina och innebära en god möjlighet för Sverige att stärka banden till en av världens största ekonomier och en av de viktigaste exportmarknaderna utanför EU.

Stöd att etablera sig på internationell marknad

Ett mer samordnat exportstöd är viktigt och diskuterades på resan bland annat vid ett besök hos den kinesiska ingenjörsakademin. Små och medelstora företag som ägnar sig åt internationell handel har ofta svårigheter med att förstå hur regelverk och företagskulturen i partnerlandet fungerar.

Andra problem rör språk, tullhantering och att hitta en lämpliga affärspartners. Offentliga och privata stödorganisationer spelar därför en viktig roll i att hjälpa mindre företag att etablera sig på den internationella marknaden.

Öka närvaro på exportmarknader

– Vi diskuterade vikten av att öka närvaron på stora exportmarknader för att svenska småföretag som sysslar med export eller import ska kunna utvecklas och stärkas, säger Daniel Wiberg.

– Våra grann- och konkurrentländer har varit duktiga på att ha en lokal närvaro på exportmarknaderna, det var något som vi såg i Kina men också i exempelvis Silicon Valley. Därför är det bra att regeringen nu har satsat på att stärka och samordna det svenska exportstödet.

Stödinsatserna måste vara tillgängliga även för mindre företag som vill etablera sig i tillväxtmarknader, som Kina, anser han. 

 Det offentliga exportstödet får inte vara för dyrt och det måste vara flexibelt. Privata exportrådgivare måste också kunna komplettera det offentligfinansierade exportstödet.

– Även handelsavtal bör utformas med små och medelstora företag i åtanke. Tillgänglighet och enkelhet bör vara grundläggande, säger Daniel Wiberg.

 

{Faktaruta}

 

{Faktaruta}

 

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna