headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Utrikeshandel i varor och tjänster

Utrikeshandeln blir allt viktigare för Sverige

Globaliseringen gör att Sverige blir allt mer internationellt.

Export och import i varor och tjänster som andel av BNP har ökat från 22,6 procent (export) och 22,5 procent (import) år 1970 till respektive 44,5 och 40,8 procent av Sveriges BNP 2014.

OECD:s andelar ligger på 28,9 (export) och 29,1 procent (import) och i Europeiska Unionen är det 43,0 (export) och 40,2 procent (import) år 2014.

Företagarnas rapport ”Småföretagen är större än du tror i utrikeshandeln” (2014) visar att utrikeshandeln domineras värdemässigt av de stora svenska företagen, men andelen som sker i de små företagen ökar mycket snabbt: 

Det är viktigt att företagsklimatet i Sveriges fortsätter förbättras och att utrikeshandel främjas. 

På det sättet kan svenska företagen nå ut på internationella marknader och på så sätt bidra till mer tillväxt och välfärd här hemma!

Källa: OECD

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap