headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Konjunkturen 2015

Prognos med tecken på högkonjunktur

29 dec 2015
2015 blir 2016 – dags att titta framåt!

Konjunkturinstitutet presenterade nyligen en prognos för Sveriges konjunktur. Det ser ljust ut! Svensk ekonomi utvecklas starkt 2015 och den utdragna lågkonjunkturen efter finanskrisen är på väg att övergå i en högkonjunktur, noterar vår statistiker René Bongard i veckans företagarfakta.

BNP växer med nära 4 procent per år 2015 och 2016. Sysselsättningen kommer att öka och arbetslösheten minskar.

Arbetskostnaderna per timme ökar dock rejält. Det är en risk för företagare som har anställda och för de som vill anställa. Enligt Företagarnas Småföretagsbarometern 2015 är höga arbetskraftskostnader en av de största tillväxthindren för småföretag.

Fler än 4 av 5 jobb skapas idag i småföretag. Också under 2016 kommer småföretagare skapa jobb och välfärd!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap