För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Fokus på kvinnors företagande - Företagarna W.

Publicerad 2 apr 2024
Vi i styrelsen i Företagarna Norrköping är glada att meddela att vi planerar att starta upp ett nätverk för företag som ägs och drivs av kvinnor i alla olika storlekar och branscher - Företagarna W.

Vi ser fram emot att få ditt perspektiv på dessa frågor för att kunna skapa ett nätverk som verkligen stödjer och främjar kvinnor inom företagsvärlden!

Träffarna ska vara relationsbyggande, inspirerande och skapa förutsättningar för fler affärer! Men också vara ett forum som ger glädje, energi och power! 

För att kunna ta fram ett bra upplägg för dessa träffar behöver vi lite svar på följande frågor i nedan formulär.

Tack på förhand!

Är du intresserad av att delta på ett nätverk för Kvinnor som driver företag?
Medlem i Företagarna?

Får vi kontakta dig? Isåfall fyll i dina kontaktuppgifter nedan

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas
villkor för personuppgifter

Företagarna Norrköpings behandling av dina personuppgifter

Dina uppgifter samlas in för att Företagarna ska kunna hantera anmälan och ditt deltagande i eventet. Dina uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna. Om du lämnat någon känslig personuppgift i rutan Övrigt ska du även skriva att du samtycker till behandling av den uppgiften.

De uppgifter som samlas in är för- och efternamn, e-post, mobilnummer, eventuellt medlemskap i Företagarna.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för att kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig inegritet för lämnande av uppgifterna.

Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna. 

Företagarna Norrköping lämnar också ut uppgifterna till samarbetspartners för eventet.

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna Norrköping. Du har även rätt att klaga på Företagarna Norrköpings behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är Företagarna Norrköping, som ni når genom att maila till annie.andersson@foretagarna.se 

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr. 08 406 17 41.

Fler nyheter från Företagarna