För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Dystra prognosen: "Bekymmersamt läge för företagare i Östergötland"

Publicerad 12 dec 2022
Företagare i elprisområde 3 flaggar för att de höga elpriserna nu kan komma att leda till stora konsekvenser.

Det råder en alarmerande situation för företagen i elprisområde 3 visar en ny rapport från Företagarnas medlemmar i mellersta- och södra delarna av Sverige. I takt med att kylan nu slagit till har de redan höga elrpisernar nått nya, nästintill ofattbara, rekordhöjder. Rapporten fastslår att nästan alla verksamheter, enmansföretag till medelstora företag, påverkas negativt av den rådande situationen. Enligt Frida Boklund, Företagarnas regionchef i Östergötlands län, kan den bara några veckor gamla undersökning redan ses som utdaterad och hon varnar nu för att läget är än mer akut i dag än vad den var då: 

- Jag befarar att läget är allvarligare i dag än vad enkäten fångar upp – en enkät som redan den visar på ett mycket bekymmersamt läge för företagen i elområde 3. 

Flaggar för katastrofala konsekvenser

Enligt undersökningen så väntar stora problem för småföretagen framöver om inte stöden kommer på plats snarast. Lägesbilden är dyster menar Boklund som avslöjar att företagarnas prognoser inte är särskilt uppmuntrande:

- Hela 60 procent av företagen menar att de kommer att tvingas bromsa investeringar. Och en av fem uppger att de kommer behöva varsla personal. 

Det är inte bara elpriserna som ger företagen en rejäl kalldusch. I takt med ökade elpriserna stundar även lågkonjunkturen som sätter skräck på de entreprenörer, varav många ännu inte återhämtat sig efter den två år långa pandemin. När ekonomin blir kännbar även för privatpersoner så blir ofta en påföljd att de konsumerar mindre vilket kan ge förödande konsekvenser i en redan pressad situation. 

- Om ingenting görs kan den yttersta konsekvensen bli att en del företag tvingas lägga ner verksamheten, även om det är långt ner på listan. Det ger en ökad arbetslöshet som följd, hela samhället blir alltså förlorare, förklarar Frida.

Extra ansträngt för soloföretagare

Ökade kostnader blir extra ansträngt för de försoloföretagare som inte har någon annan att varsla än sig själva. Företagarna har sedan länge flaggat för att de skenande elpriserna kan komma att resultera i en katastrof om ingenting görs från politiken.

- Företagare är problemlösare, men de behöver ha tydliga förutsättningar för hur de kan planera sin verksamhet. Det är oerhört svårt för företagen att planera för en sådan här kostnadschock som vi nu upplever. Då behöver företag kompensation för de extremt höga priserna – och klara besked på vad som gäller, säger Frida Boklund avslutningsvis. 

Läs rapport från elområde 3

Om undersökningen

  • Rapportens resultat bygger på en webbaserad enkät skickad till Företagarnas medlemmar i södra och mellersta delarna av Sverige. 
  • Undersökningen genomfördes 1 september–21 oktober. Totalt svarade 1950 företagare på enkäten, varav 1171 företag tillhör elprisområde 3.
  • De 1171 svarande i elprisområde 3 har en bred representation sett till olika branscher, företagsstorlekar och geografisk hemvist.
Fler nyheter från Företagarna